ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι τέλος του έτους θα εξοφλήσει η ΕΒΖ τους τευτλοπαραγωγούς

19s21ebz-thumb-large

Μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου θα εξοφληθούν οι τευτλοπαραγωγοί από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για τις οφειλές της βιομηχανίας του 2015. Στόχος της διοίκησης είναι μέχρι το τέλος του 2016 να εξοφληθούν οι τευτλοπαραγωγοί και για τα δεδουλευμένα της φετινής χρονιάς. Τη μεθεπόμενη Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων προκειμένου να εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει εκπονήσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ περιλαμβάνει τις εξής κινήσεις:

α) Πώληση εργοστασίου Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον (8.000.000 ευρώ), όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, β) πώληση εργοστασίου Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου και του μηχανολογικού εξοπλισμού), έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 7.800.000 ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει από την τελική έκθεση αποτίμησης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, γ) πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στην Αθήνα, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 260.000 ευρώ, δ) πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ, ε) πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 2.730.000 ευρώ, στ) πώληση επιχειρηματικού ακινήτου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι ενδεικτικού τιμήματος τουλάχιστον 3.000.000ευρώ, ζ) πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών εταιρειών CRVENKA και SAJKASKA που εδρεύουν στη Σερβία έναντι τιμήματος τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ.