ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος γύρος επαφών μεταξύ Euromedica, πιστωτριών τραπεζών

neos-gyros-epafon-metaxy-euromedica-pistotrion-trapezon-2146915

Τη μεθεπόμενη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 έχει προγραμματισθεί η επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ της Euromedica και των πιστωτριών τραπεζών για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της εισηγμένης. Οπως πληροφορείται η «Κ», αναμένεται ότι η διοίκηση της Euromedica θα προτείνει προς τις πιστώτριες τράπεζες την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, με στόχο να υπάρξει ανακοινώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα επιτρέψει στην εταιρεία να επανακάμψει και να αρχίσει να αποπληρώνει τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Euromedica, στη διάρκεια του πενταμήνου Ιανουάριος-Μάιος 2016 η λειτουργική κερδοφορία της μητρικής και του ομίλου (EBITDA), προ clawback και rebate, διαμορφώθηκε σε 6.801.898,47 ευρώ και 19.613.751,16 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 138,8% και 27,3% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οσον αφορά τα μετά clawback και rebate αποτελέσματα, ενώ πέρυσι είχαν σημειωθεί ζημίες, η μητρική πέρασε στο α΄ πεντάμηνο του 2016 σε έδαφος κερδοφορίας, η οποία διαμορφώθηκε σε 5.157.876,91 ευρώ και 1.196.746,92 ευρώ για τον όμιλο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 354,0% και 2294,2% αντίστοιχα. Οπως εκτιμά η διοίκηση της εισηγμένης: «Αυτή η πορεία συνεχίζεται και αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2016, τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν και επιβεβαιώνουν όχι μόνο τον στόχο της απόλυτα βιώσιμης λειτουργίας της εταιρείας αλλά ταυτόχρονα της εξυγίανσης και της ανάπτυξής της».

Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις του 2015, ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών 126 εκατ. ευρώ (θα ήταν κατά 35,3 εκατ. αυξημένος, αν δεν είχαν θεσμοθετηθεί το rebate και το clawback στους παρόχους της ιδιωτικής υγείας), αρνητικό EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ, κόστος χρηματοδότησης 21,9 εκατ., ζημία προ φόρων 54,6 εκατ., αρνητικά ίδια κεφάλαια 212 εκατ., αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 433 εκατ. ευρώ, ληξιπρόθεσμες οφειλές 249,6 εκατ. και καθαρό δανεισμό 380 εκατ. ευρώ. Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Euromedica συμπεριλαμβάνονται οφειλές προς προμηθευτές 13,9 εκατ. ευρώ, προς τράπεζες 207,3 εκατ., προς φορείς χρηματοδοτικής μίσθωσης 22,9 εκατ. ευρώ, προς εργαζομένους 7,5 εκατ. και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς επίσης 7,5 εκατ. ευρώ.