ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι θετικές αποδόσεις αύξησαν το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων

18markets

Με υψηλή άνοδο ενεργητικού της τάξεως του 0,85% κινήθηκε η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) την προηγούμενη εβδομάδα και διαμορφώθηκε στα 6,532 δισ. ευρώ, όπως υπογραμμίζεται σε ανάλυση της Attica Wealth Management. Ο θετικός ρυθμός ροής του ενεργητικού οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις θετικές μέσες αποδόσεις του συνόλου σχεδόν των υποκατηγοριών των Α/Κ (ορισμένες εκ των οποίων, μάλιστα, ιδιαίτερα υψηλές).

Αναλυτικότερα, υψηλή άνοδο ενεργητικού παρουσίασαν οι υποκατηγορίες των Μετοχικών Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών με 4,21%, των Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης με 3,08% και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας με 2,91%.

Σε επίπεδο μεριδίων του συνόλου της αγοράς των Α/Κ, δυστυχώς, συνεχίζεται ο αρνητικός ρυθμός τόσο της 1ης εβδομάδας του Αυγούστου, όσο και όλης της διάρκειας του Ιουλίου. Οι απώλειες μεριδίων άγγιξαν το -0,06% και αντιστοιχούν σε εκροές κεφαλαίων συνολικής αξίας 4,109 εκατ. ευρώ.

Ο εντονότερος ρυθμός εκροών υπήρξε επί μία ακόμη εβδομάδα στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας. Η αρνητική μεταβολή μεριδίων κατά -0,72% αντανακλά εξαγορές αξίας 8,876 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Attica Wealth Management, «όπως είναι φυσιολογικό ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν μάλλον προς τη συγγενή κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, που η θετική ποσοστιαία μεταβολή 0,23% αντιστοιχεί σε εισροές κεφαλαίων 5,189 εκατ. ευρώ». Επίσης, είναι πιθανό, αναφέρει η Attica Wealth Management, «ένα μέρος των συνεχιζόμενων εξαγορών των τελευταίων μηνών στα Α/Κ Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας να κινείται απευθείας και προς τις καταθέσεις και να συνεισφέρει στη θετική ροή αύξησης των καταθέσεων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα».

Ολες οι υποκατηγορίες των Ομολογιακών Α/Κ προσέφεραν στους μεριδιούχους/επενδυτές υψηλές αποδόσεις και την εβδομάδα που πέρασε. Το ένα και μοναδικό Α/Κ που έχει επενδύσει σε κρατικούς τίτλους Αναπτυσσόμενων Χωρών έκλεισε με θετική απόδοση 1,18% και ακολούθησαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 0,57% και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 0,46%.

Η πραγματικότητα είναι ότι η μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας, πρώτη φορά μετά το 2009, βοήθησε στο σύνολό τους σχεδόν τόσο τους μετοχικούς τίτλους όσο και τους ομολογιακούς σε διεθνές επίπεδο.

Η υποκατηγορία των Μεικτών Α/Κ σημειώνοντας μέση απόδοση 1,27% –και σε συνδυασμό με την κινητικότητα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και των Ελληνικών Ομολόγων– απέδειξε επί μία ακόμη εβδομάδα την υψηλή συσχέτισή της με τα ελληνικά δρώμενα. Η θετική εισροή κεφαλαίων αξίας 1,334 εκατ. ευρώ δεν πρέπει να μας παραπλανήσει, διευκρινίζει η Attica Wealth Management, «καθώς ένα μόνον Α/Κ της κατηγορίας είχε έντονα θετική ροή κεφαλαίων, ενώ σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αρνητική».