ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών για τον όμιλο «Τυράς» το 2015

ayxisi-tziroy-meiosi-kerdon-gia-ton-omilo-tyras-to-2015-2147087

Με αύξηση κατά 3% του κύκλου εργασιών και μείωση των καθαρών κερδών κατά 8,84% έκλεισε το 2015 για τον όμιλο της «Τυράς» των αδερφών Σαράντη. Για το τρέχον έτος, πάντως, ο όμιλος θέλει να ενισχύσει την εξωστρέφειά του τόσο μέσω και της παραγωγικής του δραστηριότητας στη Ρουμανία όσο και μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών στην Ιταλία, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η γνωστή γαλακτοβιομηχανία της Θεσσαλίας, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2015 σε 303,13 εκατ. ευρώ έναντι 294,29 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη έπειτα από φόρους ανήλθαν σε 15,42 εκατ. ευρώ έναντι 16,91 εκατ. ευρώ το 2014, γεγονός που αποδίδεται από τον ίδιο τον όμιλο στην αυξημένη φορολογική επιβάρυνση τόσο από φόρους προηγούμενων χρήσεων όσο και από την αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος κατά 3%.

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε 68,62 εκατ. ευρώ έναντι 59,28 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 15,76%. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε 47,33 εκατ. ευρώ έναντι 39,64 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω κυρίως των εμπορικών υποχρεώσεων. Από την άλλη, πάντως, ο όμιλος έχει και σημαντικές απαιτήσεις από πελάτες, οι οποίες στα τέλη του 2015 ανέρχονταν σε 78,13 εκατ. ευρώ.

Οι κύριοι στόχοι που θέτει ο όμιλος είναι οι ακόλουθοι: 1. Διατήρηση ή και αύξηση μεριδίου και τζίρου στην εγχώρια αγορά. 2. Μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία με σταδιακή επέκταση στη ρουμανική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 3. Διατήρηση της παρουσίας στις ΗΠΑ. 4. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ιταλία και στη Γερμανία. 5. Μείωση κόστους μέσω αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο όμιλος αποφάσισε να προχωρήσει στη συγχώνευση των εταιρειών «Ελληνικά Γαλακοτοκομεία Α.Ε.» (πρόκειται για την εταιρεία που προήλθε από την προηγούμενη συγχώνευση των θυγατρικών τής «Τυράς», «Ολυμπος» και «Ροδόπη») και «Τυράς». Βάσει του σχεδίου συγχώνευσης, η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.» θα απορροφήσει την «Τυράς».