ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Υπέρ των προτάσεων της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Υπέρ των προτάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την
αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσσεται η ΕΛΕΤΑΕΝ
(Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), τονίζοντας ότι
αποτελούν «αποτελεσματική και επαρκή βάση διαλόγου, που μπορεί και
πρέπει να οδηγήσει σε άμεση εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων και
πολιτικών που απαιτούνται για την ουσιαστική απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής
οικονομίας».

Η ΕΛΕΤΑΕΝ τάσσεται πάντως κατά του ενδεχομένου αναδρομικής μείωσης
των τιμών απορρόφησης της «πράσινης» ενέργειας, που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές, ενώ καλεί την κυβέρνηση «να προτάξει τα
ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς και να μην παρασυρθεί
από την εύκολη και ανέξοδη στοχοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών».

«Τα περιθώρια μείωσης του κόστους που υπάρχουν στην παραγωγή και
προμήθεια ρεύματος είναι σημαντικά και πρέπει να αξιοποιηθούν προς
όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας», καταλήγει η
Ένωση.

«Τα περιθώρια αυτά εντοπίζονται στο υψηλό κόστος των συμβατικών
καυσίμων, είτε των εισαγόμενων λόγω του ανεπαρκούς ανταγωνισμού
στην αγορά φυσικού αερίου, είτε των εγχώριων λόγω των περιορισμών
στην ισότιμη πρόσβαση. Σημαντική μείωση του κόστους μπορεί να
προέλθει και από την άρση των απίθανων στρεβλώσεων στη λιανική
αγορά και την βελτίωση της χρήσης των δικτύων».


Πηγή: ΑΜΠΕ