ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

ΤΙΤΑΝ
Υψηλή εμπορευσιμότητα

Σε αξιοπρεπή επίπεδα παρέμεινε η εμπορευσιμότητα της μετοχής του Τιτάνα για τα δεδομένα βέβαια της εγχώριας αγοράς. Ειδικότερα, άλλαξαν χέρια πάνω από 90.000 τεμάχια, ενώ ο τίτλος ενισχύθηκε 0,99% στη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας του Αυγούστου. Η τσιμεντοβιομηχανία στις αρχές του μήνα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση συμμετοχής στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi, που δραστηριοποιείται στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Κυριακούλης Ναυτιλιακή
Κέρδη στην εβδομάδα

Εβδομαδιαία κέρδη 19,21% κατέγραψε η μετοχή της Κυριακούλης Ναυτιλιακή, με αποτέλεσμα η μετοχή να διαμορφωθεί στα 0,515 ευρώ (κλείσιμο συνεδρίασης 18/8). Η μητρική εταιρεία στις 31/12/2015 διέθετε 133 σκάφη αναψυχής λογιστικής αξίας 17.977.983 ευρώ και ο όμιλος 166 σκάφη αναψυχής λογιστικής αξίας 22.469.614 ευρώ. Το 2015 η εισηγμένη σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από ναυλώσεις ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής, κατά 15,63% συγκρινόμενος με εκείνο της χρήσης 2014.

ΙΑΣΩ
Υποχώρηση κατά 3,59%

Μικρή υποχώρηση 3,59% σημείωσε η μετοχή του Ιασώ στη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας του Αυγούστου και διολίσθησε στα 0,403 ευρώ (κλείσιμο 18/8). Ο όμιλος Ιασώ τον περασμένο Ιούλιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ΑΤΕ Ασφαλιστική, που περιλαμβάνει τα νοσηλευτήρια Ιασώ, Ιασώ Παίδων, Ιασώ General και Ιασώ Θεσσαλίας. Η σύμβαση με τον όμιλο Ιασώ προβλέπει, μεταξύ άλλων, για τους ασφαλισμένους της ΑΤΕ Ασφαλιστικής: απευθείας και συνεχή πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Σαράντης
Περιορισμένη άνοδος

Οριακά κέρδη 1,53% κατέγραψε ο τίτλος της Σαράντης στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις και διαμορφώθηκε στα 9,950 ευρώ. Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του ομίλου με βάση τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου που ανακοίνωσε η εισηγμένη. Ειδικότερα, η Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,89% στα 62,58 εκατ. ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 60,80% των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 23,05% στα 97,06 εκατ. ευρώ από 78,88 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.