ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διαγωνισμό του ΓΕΝ θα μετάσχει το Νεώριο Σύρου

Σε διαγωνισμό του ΓΕΝ θα μετάσχει  το Νεώριο Σύρου

To Nεώριο Σύρου με χθεσινή ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο γνωστοποιεί ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ειδικότερα, η εισηγμένη εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών δεξαμενισμού/επισκευής της πλωτής δεξαμενής Νο 3 του Ν.Κ.

Να υπογραμμίσουμε ότι στον τελευταίο ισολογισμό του 2014 που δημοσίευσε τον φετινό Μάιο η εισηγμένη, το Νεώριο Σύρου εμφανίζει δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα, γεγονός που απεικονίζεται στις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή, στα αρνητικά ίδια κεφάλαια, στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 66,8 εκατ. ευρώ και φυσικά στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Στην έκθεση της εισηγμένης για τα πεπραγμένα του 2014 η διοίκηση του Νεωρίου Σύρου αναφέρεται στους λόγους που δεν επιτρέπουν στη χώρα μας να έχει τόσο ισχυρή ναυπηγική δραστηριότητα, σε αντίθεση με την κυριαρχία της στον χώρο της ναυτιλίας. Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει τα εξής: «Ως αποτέλεσμα των χαμηλών παραγγελιών και της μείωσης της χρηματοδότησης από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, στις παραδοσιακές ναυπηγικές χώρες της Ασίας (Ιαπωνία, Κορέα και τώρα Κίνα) τα τοπικά τραπεζικά ιδρύματα (με τη στήριξη και των κρατικών πιστωτικών οργανισμών, όπως π.χ. η Korean Export-Import Bank και η Japan Bank for International Cooperation) έχουν εντείνει την υποστήριξη των ναυπηγείων μέσω δανείων με ελκυστικούς όρους, προκειμένου να προσελκύσουν νέες παραγγελίες. Αντιθέτως στην Ελλάδα, με τα 4.000 πλοία και επενδύσεις ύψους 55 δισ. δολαρίων σε ναυπηγεία κυρίως της Απω Ανατολής, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, η ναυπηγοεπισκευή είναι εγκλωβισμένη και φυτοζωεί».