ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» από ΕΤΕ – Πειραιώς για διάσωση του Μαρινόπουλου

«Πράσινο φως» από ΕΤΕ  – Πειραιώς για διάσωση  του Μαρινόπουλου

Με την έγκριση της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας, τα διοικητικά συμβούλια των οποίων συνεδρίασαν χθες, έκλεισε το πρώτο και βασικό σκέλος της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος ανάληψης του ομίλου Μαρινόπουλου από τον όμιλο Σκλαβενίτη. Επόμενο βήμα είναι και η αποδοχή του σχεδίου εξυγίανσης από το 60% των πιστωτών και η έγκριση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που θα κληθεί να επικυρώσει τη συμφωνία στις 21 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μικρή παράταση στη συζήτηση της υπόθεσης.

Με βάση τη συμφωνία, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, αποτελούν τους δύο βασικότερους πιστωτές στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα, που θα δανειοδοτήσει με «φρέσκο» χρήμα 360 εκατ. τη νέα εταιρεία που θα συσταθεί και στην οποία θα μεταβιβαστεί ο όμιλος Μαρινόπουλου. Η νέα εταιρεία θα ελέγχεται κατά 100% από τον Σκλαβενίτη, αλλά οι τράπεζες θα μπορούν μέσω option να πάρουν το 25% αυτής. Από το νέο δάνειο των 360 εκατ. που θα δοθεί με ευνοϊκό (επιτόκιο euribor + spread 1,5%), τα 320 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των προμηθευτών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι προμηθευτές με απαιτήσεις άνω των 100.000 ευρώ, θα κληθούν να αποδεχθούν «κούρεμα» των απαιτήσεών τους κατά 50%. Δεν ισχύει το ίδιο για τους προμηθευτές, που έχουν απαιτήσεις έως 100.000 ευρώ και οι οποίοι θα αποπληρωθούν στο ακέραιο, ενώ στο ακέραιο, αλλά με δόσεις θα εξοφληθούν και τα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τα υπόλοιπα 40 εκατ. από το σύνολο του δανείου των 360 εκατ. θα αξιοποιηθούν ως ενδιάμεση χρηματοδότηση για την επανεκκίνηση της εταιρείας, που θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ο Σκλαβενίτης θα συνεισφέρει 30 εκατ. και ο Μαρινόπουλος, που δεν θα έχει καμία συμμετοχή στη νέα εταιρεία, 10 εκατ.