ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

Μετοχές που ξεχώρισαν

ΕΛΠΕ
Αύξηση κερδών 57%

Σε αξιοπρεπή επίπεδα κινήθηκε η εμπορευσιμότητα της μετοχής των Ελληνικών Πετρελαίων, καθώς άλλαξαν χέρια περισσότερες από 120.000 μετοχές. Ταυτόχρονα η μετοχή ενισχύθηκε 0,52% στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις. Στα 108 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων το α΄ εξάμηνο του 2016, με τα συνολικά καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 104 εκατ., αυξημένα κατά 57% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κλωστήρια Ναυπάκτου
Προς αύξηση τζίρου

Καλή εικόνα παρουσίασε η μετοχή των Κλωστηρίων Ναυπάκτου την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ο τίτλος της εισηγμένης ενισχύθηκε 7,05% και αναρριχήθηκε στα 0,091 ευρώ (κλείσιμο 25/8). Τη φετινή χρονιά τέθηκε σε πλήρη επαναλειτουργία το κλωστήριο της επιχείρησης στη Ναύπακτο, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να δουλεύει με παραγωγική δυναμικότητα 100%. Η παραπάνω εξέλιξη αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών της μητρικής εταιρείας κατά περίπου 30%, σε σύγκριση με την περυσινή οικονομική χρήση.

Αλουμύλ
Αρνητική πορεία

Πιέσεις ασκήθηκαν στη μετοχή της Αλουμύλ, η οποία υπέστη εβδομαδιαίες απώλειες 12,73% και υποχώρησε στα 0,240 ευρώ κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης. Οι εταιρείες του κλάδου αλουμινίου συνεχίζουν και το 2016 να παρουσιάζουν αρνητική πορεία λόγω της κάθετης πτώσης της ζήτησης. Η εταιρεία τον περασμένο Ιούλιο εγκαινίασε τον εκθεσιακό της χώρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η επένδυση αποτελεί τoν μεγαλύτερo και πληρέστερo εκθεσιακό χώρο κουφωμάτων της Ελλάδας.

Σωληνουργεία Κορίνθου
Σε τροχιά ανάπτυξης

Αγοραστικό ενδιαφέρον για τη μετοχή των Σωληνουργείων Κορίνθου εκδηλώθηκε αυτήν την εβδομάδα, με αποτέλεσμα ο τίτλος να ενισχυθεί 5,88%. Η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία το 2015. Παράλληλα ολοκλήρωσε την επένδυση παραγωγής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, στους οποίους στρέφεται πλέον το διεθνές ενδιαφέρον (υποθαλάσσιοι σωλήνες). Η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που διαθέτουν ολοκληρωμένο πακέτο σωλήνων με ραφή και μπορούν να προσβλέπουν σε τροχιά ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.