ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επέκταση μεγάλων ομίλων στο εξωτερικό φέρνει προσλήψεις

proslips

Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων εμφανίζουν το α΄ εξάμηνο του 2016 οι μεγάλοι ιδιωτικοί βιομηχανικοί όμιλοι της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό προφίλ. Αν και το δείγμα είναι σχετικά μικρό, δείχνει την τάση που έχει δημιουργηθεί από τους πρωταγωνιστές των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αφορούν κυρίως την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την επέκταση των ομίλων σε νέες αγορές στο εξωτερικό. Μετά μία περίοδο εσωστρέφειας την τελευταία τριετία λόγω της ύφεσης οι υγιείς επιχειρηματικοί όμιλοι προχωρούν σε νέες επενδύσεις, αναζητώντας στελέχη για να επανδρώσουν τις θυγατρικές εταιρείες που δημιουργούν ή να διοικήσουν τις εταιρείες που θα εξαγορασθούν το επόμενο διάστημα.

Οι πρώτοι ισολογισμοί για το α΄ εξάμηνο του 2016 αποδεινύουν ότι εταιρείες όπως οι Ελληνικά Πετρέλαια, Μυτιληναίος, Τιτάν, αλλά και μικρότερες, όπως ο Σαράντης, έχουν αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων τους πλήρους απασχόλησης σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2016. Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση του ΟΤΕ, που εμφανίζει μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 216 άτομα. Από 21.713 που απασχολούσε στις 30 Ιουνίου 2015 τη φετινή ίδια ημερομηνία απασχολούσε 21.497 άτομα και μαζί με τη ΔΕΗ συγκαταλέγεται στους δύο μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας στην παροχή εργασίας. Η μείωση των εργαζομένων αποδίδεται στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και συνταξιοδότησης που είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων στη λήξη του φετινού εξαμήνου απασχολούσε 2.692 άτομα από 2.613 στις 30 Ιουνίου 2015, παρουσιάζοντας θετικό ισοζύγιο 79 εργαζομένων.

Ο όμιλος Μυτιληναίου επίσης εμφάνισε φέτος το α΄ εξάμηνο αύξηση των εργαζομένων του κατά 78 άτομα, καθώς στις 30 Ιουνίου 2016 απασχολούσε 1.886 άτομα από 1.808 στις 30 Ιουνίου 2015.

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η οποία στα χρόνια της ύφεσης κατόρθωσε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να κατευθύνεται στο εξωτερικό, επίσης το φετινό εξάμηνο είχε αύξηση των εργαζομένων κατά 17 άτομα.

Ειδικότερα, από 5.283 άτομα που είχε στο μισθολόγιο στις 30/6/2015 τη φετινή αντίστοιχη ημερομηνία εμφάνισε 5.300 εργαζομένους. Ο Σαράντης, με μεγάλο δείκτη εξωστρέφειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενίσχυσε τον αριθμό των εργαζομένων κατά 66 άτομα στη λήξη του α΄ εξαμήνου 2016. Πιο συγκεκριμένα, από 564 θέσεις εργασίας στις 30 Ιουνίου 2015 στη λήξη του φετινού εξαμήνου είχε αυξήσει τις θέσεις εργασίας στις 630. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το τίμημα που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι στις εισηγμένες από το 2008 που αρχίζει η ύφεση στην Ελλάδα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2015, που υπάρχουν επίσημα στοιχεία από τη βάση δεδομένων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Στις 31/12/2007 οι εργαζόμενοι στις εισηγμένες ανέρχονταν στις 369.000 και στις 30/9/2015 είχαν υποχωρήσει στις 307.000.