ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποεπένδυση 200 εκατ. από 20 εισηγμένες την τελευταία τετραετία

Αποεπένδυση 200 εκατ. από 20 εισηγμένες την τελευταία τετραετία

Στα 200 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που ρευστοποίησαν πάνω από 20 εισηγμένες την τελευταία τετραετία (2013-2016) που κορυφώθηκε η ύφεση για να μειώσουν τον δανεισμό ή να αποκτήσουν ρευστότητα.

Οι πωλήσεις αφορούν επιβατηγά-οχηματαγωγά, μηχανολογικό εξοπλισμό, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, οικόπεδα και θυγατρικές στο εξωτερικό. Ωστόσο υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία, καθώς δεν βρίσκουν αγοραστές, παρά το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει πολύ χαμηλά τις τιμές πώλησης. Υπάρχουν μάλιστα εισηγμένες από το 2011 και το 2012 που προσπαθούν να ρευστοποιήσουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή αποθήκες και δεν το έχουν καταφέρει. Επίσης αρκετές εταιρείες ρευστοποίησαν τις συμμετοχές τους σε θυγατρικές στο εξωτερικό, αφού περιορίσθηκε ο κύκλος εργασιών και κατά συνέπεια και το πελατολόγιό τους, ειδικά μετά την εφαρμογή περιοριστικών όρων στην κυκλοφορία κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την έρευνα της «Κ», το 2014 πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων άνω των 80 εκατ. ευρώ, ενώ την τελευταία διετία οι πωλήσεις ενεργητικού έφθασαν τα 118,685 εκατ. ευρώ.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις εισηγμένων, όπως για παράδειγμα η Μέτκα, που αυτό έγινε για λόγους αποεπένδυσης από θυγατρικές που δεν πληρούν τη στρατηγική του ομίλου.

Ας περιγράψουμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές πωλήσεις ενεργητικού για εισηγμένες την τελευταία τετραετία.

Η διοίκηση της Βογιατζόγλου Systems το 2014 ανακοίνωσε αφενός την πώληση του ακινήτου της (επαγγελματικό κτίριο εμπορικών αποθηκών με το σύνολο των εγκαταστάσεων αυτού) που βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας προς την εταιρεία Jumbo έναντι τελικού συνολικού τιμήματος 11.300.000 ευρώ και αφετέρου την πώληση ιδιόκτητου ακινήτου της στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου προς την εταιρεία Royal Sugar έναντι συνολικού τιμήματος 1.250.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από την αγοράστρια εταιρεία τοις μετρητοίς.

Την ίδια χρονιά σε πλειστηριασμό τέθηκε ακίνητο της κατασκευαστικής εταιρείας Μηχανική στο Μαρούσι, στο οποίο στεγάζονται τα κεντρικά της γραφεία.

Η εισηγμένη εταιρεία δεν άσκησε κανένα ένδικο μέσο στον πλειστηριασμό, με στόχο να καλυφθούν από τα έσοδα (4,07 εκατ.) όλες οι απαιτήσεις των εργαζομένων και του Δημοσίου.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ΑΝΕΚ Lines προχώρησε το 2014 στην πώληση των 2 οχηματαγωγών πλοίων «Σοφοκλής Β.» και «Λευκά Ορη» έναντι 21.000.000 ευρώ. Τα παραπάνω κεφάλαια διατέθηκαν για να μειωθεί ισόποσα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας.

Η Attica Συμμετοχών στις 27 Οκτωβρίου 2014 ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την κυβέρνηση του Καναδά για την πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Blue Star Ithaki» έναντι συνολικού τιμήματος 31,2 εκατ. ευρώ καταβλητέου τοις μετρητοίς. Το καθαρό κέρδος για τον όμιλο Attica εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθει σε 4 εκατ. ευρώ περίπου. H βιομηχανία ξύλου Αkritas στις 17 Δεκεμβρίου 2014 ανακοίνωσε την πώληση των κτιριακών εγκαταστάσεων και της γραμμής παραγωγής μελαμίνης της θυγατρικής Akritas Bulgaria στην πόλη Τσιρπάν της Βουλγαρίας. Η εν λόγω πώληση εντάσσεται στο πρόγραμμα πλήρους αναδιάρθρωσης του εισηγμένου ομίλου σε περιβάλλον παρατεταμένης και συνεχιζόμενης ύφεσης στην ελληνική και στη βαλκανική αγορά.

Το τίμημα της πώλησης των παγίων εγκαταστάσεων ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ μετά την έκθεση πιστοποιημένου ανεξάρτητου εκτιμητή.

Η Alco έναντι 2,5 εκατ. ευρώ προχώρησε στις 9 Ιανουαρίου 2015 στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στις θυγατρικές της εταιρείες Αλουμίνιο Θράκης και Γκρουπάλ Αλουμίνιο Ελλάδας.

Ο όμιλος Νηρέας, το 2015 αποφάσισε την πώληση της συνολικής δραστηριότητας στην Τουρκία, με στόχο αφενός μεν την απεμπλοκή του από δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται πλέον στον επιχειρησιακό στρατηγικό του σχεδιασμό και αφετέρου την άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών των τούρκικων εταιρειών Ilknak και Miramar έναντι 4,15 εκατ. ευρώ.

Οι πιο πρόσφατες

Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν και οι εξής πωλήσεις ενεργητικού από εισηγμένες: η Druckfarmben ρευστοποίησε (με κέρδη) έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 49% της συμμετοχής στην εταιρεία Sun Chemical Delta. Επίσης η Pasal Development αποδέχτηκε τη δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση της συμμετοχής της στην Trastor έναντι 28,5 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε στην πώληση ακινήτου της. Η εισηγμένη εταιρεία Reds στις 30 Ιανουαρίου 2015 ανακοίνωσε τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 7002/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, βάσει της οποίας επικυρώνεται η υπ’ αριθμόν 12303/2012 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Παλλήνης να πληρώσει στην εταιρεία 3.978.895,50 ευρώ, ποσό που σήμερα έχει ανέλθει πλέον στα 4.634.782,42 ευρώ για αποζημίωση απαλλοτριωθείσης ακίνητης περιουσίας. Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς η τεχνική εταιρεία Αθηνά ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον διεθνή όμιλο Joannou and Paraskevaides (Overseas) Ltd για τη μεταβίβαση όλων των δραστηριοτήτων της στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μεταξύ των λόγων που επικαλείται η εισηγμένη για τη μεταβίβαση όλου του κομματιού των ΗΑΕ είναι οι δυσχέρειες στη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης προς το κατάστημα των Εμιράτων, εξαιτίας των capital controls στην Ελλάδα.