ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο μισό περιορίστηκαν οι ζημίες για τον όμιλο Fourlis το πρώτο εξάμηνο

Στο μισό περιορίστηκαν οι ζημίες για τον όμιλο Fourlis το πρώτο εξάμηνο

Περιορίστηκαν οι ζημίες μετά φόρους του ομίλου Fourlis το α΄ εξάμηνο του 2016, καθώς ανήλθαν στα 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015. Οι ενοποιημένες πωλήσεις το α΄ εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα 193,7 εκατ. ευρώ, έναντι 183,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 5,78%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,0 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 4,0 εκατ. έναντι ζημιών 7,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) για το διάστημα που εξετάζουμε παρουσίασε πωλήσεις ύψους 127,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένες κατά 8,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, όπου οι πωλήσεις έφθασαν τα 117,5 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) ανήλθε στα 7,9 εκατ. έναντι 5,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 3,5 εκατ. έναντι ζημιών 5,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Οπως ανακοίνωσε ο όμιλος Fourlis, σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Κομοτηνή και στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, αναμένεται να προστεθούν νέα καταστήματα στον όμιλο ανά κλάδο ως εξής: Στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ένα σημείο παραγγελιοληψίας (Pick up Points) προϊόντων ΙΚΕΑ στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Στον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (καταστήματα Intersport και TAF), αναμένεται το β΄ εξάμηνο να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 2 καταστήματα στη Βουλγαρία και ένα κατάστημα στην Τουρκία.

Παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες της υψηλής φορολογίας στην Ελλάδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις περιορίζουν τους διαθέσιμους προς κατανάλωση και επένδυση πόρους, γεγονός που θα γίνει εντονότερο ως προς τις συνέπειες του εντός του β΄ εξαμήνου, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι το β΄ εξάμηνο του 2016 θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι του α΄ εξαμήνου, λόγω των ιστορικά αυξημένων εσόδων κατά το β΄ εξάμηνο, της ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης των εταιρειών λιανικής του ομίλου αλλά και της ισορροπημένης επέκτασης των δραστηριοτήτων του και κατ’ επέκταση και των εσόδων του από τις χώρες του εξωτερικού.