ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη για τον όμιλο Πειραιώς το δεύτερο τρίμηνο

epistrofi-sta-kerdi-gia-ton-omilo-peiraios-to-deytero-trimino-2148562

Με καθαρά κέρδη ύψους 20 εκατ. ευρώ έκλεισε το β΄ τρίμηνο για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, επαναφέροντας σε τροχιά κερδοφορίας την τράπεζα. Αναλυτικότερα, στο δεύτερο τρίμηνο ο όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων 40 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 39 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Για το πρώτο εξάμηνο εμφάνισε προ φόρων κέρδη 1 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,46 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015), ενώ το μετά φόρoυς αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα -17 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στο β΄ τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν κατά 48% και ανήλθαν στα 362 εκατ. ευρώ, ενώ αν δεν υπολογιστούν τα έκτακτα αποτελέσματα, διαμορφώνονται στα 288 εκατ. ευρώ (+10%). Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 8%.

Τα αποτελέσματα επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθαν στα 111 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, βελτίωση που οφείλεται κυρίως στο έκτακτο κέρδος 77 εκατ. ευρώ από την πώληση της Visa. Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων σε επαναλαμβανόμενη βάση για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ το λειτουργικό κόστος επίσης σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε σταθερό. Οι καταθέσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ κατά το β΄ τρίμηνο, εξέλιξη που συνέβαλε στη μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα στα 26,8 δισ. ευρώ από 30,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Σε ετήσια βάση η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά 8 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα η χρηματοδότηση είναι περαιτέρω μειωμένη κατά 1 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση διαμορφώθηκε στο 39,2% (από 39,8% τον Μάρτιο), με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο στα 25,9 δισ. από 27,5 δισ. που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε -189 εκατ. Σύμφωνα με την τράπεζα, ειδικά για τα δάνεια ιδιωτών, ήταν το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε στο 67% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν, στο τέλος Ιουνίου 2015, ήταν στο 61%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του ομίλου, διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στο 17,5%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 16,6%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Πουλόπουλος σημείωσε: «Ο Ομιλος Πειραιώς κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου 2016 εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα 20 εκατ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα 288 εκατ. ευρώ, με αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών εσόδων που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας, με καταθετικές εισροές τους τελευταίους 3 μήνες, περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα. Η επίδοση του β΄ τριμήνου τοποθετεί την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της». Η πρόεδρος του ομίλου κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη σημείωσε ότι: «Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016».