ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 106 εκατ. ευρώ για τη Eurobank

01s21eurobank

Ισχυρή κερδοφορία 106 εκατ. ευρώ, μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο ο όμιλος Eurobank έναντι ζημιών 1,4 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Κατά το β΄ τρίμηνο τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν για τρίτη συνεχόμενη περίοδο και ανήλθαν στα 277 εκατ. ευρώ (+5,9%). Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του β΄ τριμήνου τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 1,3% και ανήλθαν στα 388 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα 71 εκατ. (+5,1%)

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 503 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4% (σε συγκρίσιμη βάση). Παράλληλα, ο δείκτης αποτελεσματικότητας –κόστος προς έσοδα– βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα τέλη Ιουνίου στο 47,5% από 49,2% τον περασμένο Μάρτιο. Τα κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 10%.

Σύμφωνα με την τράπεζα, σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά -16 εκατ. στο β΄ τρίμηνο 2016 έναντι +42 εκατ. στο α΄ τρίμηνο. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν στο 34,7% από 34,8% που ήταν τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις ανήλθε σε 65% (από 64,3% στο τέλος Μαρτίου). Η Eurobank στο δεύτερο τρίμηνο προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων 222 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις του ομίλου κατά το δεύτερο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 677 εκατ. ευρώ ήταν η αύξηση των καταθέσεων στην εγχώρια αγορά. Η ενίσχυση των καταθέσεων σε συνδυασμό με τη σύναψη συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά επέτρεψαν τη μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) κατά 4,6 δισ. από τον Μάρτιο έως και σήμερα – έχει περιοριστεί στα 13,7 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε (pro-forma για την πώληση του 80% της Eurolife Insurance) στο 17% από 16,5% στα τέλη Μαρτίου.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας υπογράμμισε: «Το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας δίνει στη Eurobank τη δυνατότητα να εστιάσει στους στρατηγικούς της στόχους. Βασική προτεραιότητά αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη σε αυτήν μας την προσπάθεια είναι η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που το προηγούμενο τρίμηνο πέρασε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Στον τομέα αυτό θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας, αφιερώνοντας πρόσθετους πόρους, με στόχο τη σταθερή και ταχεία μείωση του αποθέματος με όλα τα δυνατά μέσα που μας εξασφαλίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο». Ο πρόεδρος του ομίλου Νικόλαος Καραμούζης τόνισε ότι: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης, η οποία όμως απαιτείται να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί. Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στις περισσότερες από τις αναγκαίες προσαρμογές. Πλέον ο στόχος είναι να αποτυπωθούν σε ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας».