ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Νοέμβριο ο διαγωνισμός για πώληση 2 θυγατρικών της ΕΒΖ

02ebs

Τον ερχόμενο Νοέμβριο εκτιμά η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ότι θα πραγματοποιηθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση των 2 θυγατρικών ζαχαρουργείων στη Σερβία. Οπως προβλέπει το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας που εκπονήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς και ενεκρίθη το περασμένο Αύγουστο από την ετήσια συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των μετοχών των δύο θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία Crvenka και Sajkaska, θα μεταβιβασθεί έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα, μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου της ΕΒΖ διενεργείται από τις δύο εταιρείες επεξεργασίας ζάχαρης στη Σερβία, των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι το δηνάριο. Η πιθανή μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι το 35% των πωλήσεων των δύο εταιρειών πραγματοποιείται εκτός Σερβίας σε ευρώ. Κατά την ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων των δύο εταιρειών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου γίνεται μετατροπή αυτών στο λειτουργικό νόμισμα της ΕΒΖ που είναι το ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι δύο θυγατρικές απασχολούσαν συνολικά 377 άτομα. Το σχέδιο διάσωσης της ΕΒΖ περιλαμβάνει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την απομείωση του τραπεζικού της δανεισμού κατά 49,58 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, προβλέπονται να ρευστοποιηθούν τα εξής περιουσιακά στοιχεία ως εξής: α) Το εργοστάσιο της Λάρισας, έναντι τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ, β) Το εργοστάσιο της Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού, έναντι τουλάχιστον 7,8 εκατ. ευρώ, γ) Επιχειρηματικό ακίνητο στην Αθήνα, στην οδό Σκουφά 52, έναντι τουλάχιστον 260.000 ευρώ, δ) Ημιτελές επιχειρηματικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κουντουριώτη 9, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ, ε) Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μητροπόλεως 34, όπου σήμερα στεγάζεται η διοίκηση της εταιρείας, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ, στ) Επιχειρηματικό ακίνητο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έναντι 3 εκατ. ευρώ. Στη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε και η επέκταση των σκοπών της εταιρείας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και της διαχείρισης ακινήτων.