ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

03s02ogos

ΟΠΑΠ
Διανομή μερίσματος

Σε αξιοπρεπή επίπεδα κινήθηκε η εμπορευσιμότητα της μετοχής του ΟΠΑΠ, καθώς άλλαξαν χέρια πάνω από 2,5 εκατ. τεμάχια. Ο τίτλος του οργανισμού κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη 4,16%. Αυτή την εβδομάδα ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του α΄ εξαμήνου ανήλθαν στα 85,816 εκατ. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη διανομή προμερίσματος για το τρέχον οικονομικό έτος 0,12 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου. Συνεπώς θα λάβουν καθαρό μέρισμα 0,102 ευρώ ανά μετοχή.

Σελόντα
Σε διαδικασία εξυγίανσης

Eβδομαδιαία κέρδη 22,37% κατέγραψε η μετοχή της Σελόντα και έκλεισε στα επίπεδα των 0,175 ευρώ (1/9). Η εταιρεία μετά τη συμφωνία των πιστωτριών τραπεζών βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης. Παράλληλα την περασμένη Πέμπτη η Σελόντα ανακοίνωσε την αλλαγή της έδρας της εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η νέα έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η εισηγμένη ουδεμία απαίτηση έχει από την εταιρεία Μαρινόπουλος.

Mermeren Kombinat
Μείωση τζίρου

Πιέσεις ασκήθηκαν στη μετοχή της εισηγμένης «Mermeren Kombinat» που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μαρμάρων. Ο μετοχικός τίτλος υπέστη εβδομαδιαίες απώλειες 8,22%. Πολύ κατώτερα των προηγούμενων περιόδων χαρακτηρίζει η διοίκηση της εισηγμένης τα φετινά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 400.000 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από το αντίστοιχο μέγεθος του 2015 (2,5 εκατ.). Ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 26,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Κτήμα Λαζαρίδη
Προς αύξηση εξαγωγών

Ενισχύθηκε 19,67% η μετοχή της εισηγμένης οινοποιητικής εταιρείας «Κτήμα Λαζαρίδη» την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση των εξαγωγών. Επίσης η εισηγμένη έχει εκκρεμείς απαιτήσεις από την εταιρεία Μαρινόπουλος 137.109,52 ευρώ. Ωστόσο δεν αξιολογείται ως σημαντικό το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προς την εταιρεία Μαρινόπουλος, καθώς το 2015 ανήλθε στο 2,28% και για την περίοδο 01.01.16 έως 30.06.16 στο 0,95%.