ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόταση Καραμούζη για σύσταση κοινής «bad bank» για τα μεγάλα NPEs

06s1eurobank

Το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας «κακής τράπεζας» από τις συστημικές τράπεζες, μαζί με το ΤΧΣ και τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, προτείνει να εξεταστεί ο πρόεδρος του ομίλου Eurobank Νικόλαος Καραμούζης. Παράλληλα υπογράμμισε σε συνέντευξη του στο Reuters την ανάγκη οι τράπεζες να αναλάβουν ταχύτερα δράση και να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Οπως σημείωσε, στην κοινή αυτή «bad bank» θα μπορούσαν να ενταχθούν μη εξυπηρετούμενων ανοίγματα μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Eurobank υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης του μεγάλου αποθέματος των προβλέψεων προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον τεράστιο όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Υπενθυμίζεται πως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που εκτός από τα δάνεια σε καθυστέρηση περιλαμβάνουν και αυτά που έχουν αναδιαρθρωθεί, ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ.

«Η πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες σήμερα δεν είναι η κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά η ισχυρή αποφασιστικότητα των διοικήσεών τους να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το σημαντικό απόθεμα προβλέψεων και ενέχυρων για να εκκαθαρίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους», υπογράμμισε. Ο κ. Καραμούζης ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη τα εφόδια καθώς οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις ύψος άνω των 58 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων ενώ επιπλέον διαθέτουν ενέχυρα, κυρίως ακίνητα, που αντιστοιχούν στο 60% των «κόκκινων» δανείων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Eurobank, μια αποτυχία στη μείωση των «κόκκινων» δανείων εγκυμονεί τον κίνδυνο ανατροφοδότησης της αβεβαιότητας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, καθυστερώντας την πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές. Κάτι τέτοιο, σημείωσε, θα δέσμευε πολύτιμη ρευστότητα και θα κρατούσε σε χαμηλά επίπεδα τις αποτιμήσεις των τραπεζών, αποθαρρύνοντας τους επενδυτές. «Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική διαδικασία για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων και τη χρειαζόμαστε γρήγορα. Οι τράπεζες μπορούν ρεαλιστικά να στοχεύσουν σε μείωση των προβληματικών δανείων κατά τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ ετησίως τα επόμενα τέσσερα χρόνια, χωρίς να συμπιέσουν υπερβολικά τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων των προβληματικών δανείων μέσω βεβιασμένων πωλήσεων», τόνισε.

Αν και οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες –Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank– εφάρμοσαν την πρόσφατη νομοθεσία και δημιούργησαν εξειδικευμένες μονάδες για τα «κόκκινα» δάνεια, τόνισε, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί, δείχνοντας την ανάγκη για μια στρατηγική μετατόπιση. «Αντί να μεταθέτουμε το ζήτημα, επιμηκύνοντας τις πληρωμές τόκων και κεφαλαίου, όπως δείχνουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά “θεραπείας” προβληματικών δανείων και τα υψηλά ποσοστά νέων καθυστερήσεων, οι τράπεζες πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και μεθόδους για βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης», τόνισε ο κ. Καραμούζης. Προειδοποίησε, όμως, ότι μαζικές βεβιασμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, που είναι ενέχυρα σε προβληματικά δάνεια, σε χαμηλές τιμές, «θα έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό», δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων της χώρας. «Μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, τροφοδοτώντας και πάλι εκροές καταθέσεων, παρατείνοντας τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων και περιορίζοντας την πρόσβαση των τραπεζών στην αγορά», σημείωσε.