ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη μετά 5 χρόνια για τις εταιρείες του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών

03s2venz

Σε εξυγίανση έχει οδηγήσει τον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών η βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς που σημειώθηκε κατά την διάρκεια της κρίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας του ΙΟΒΕ για το έτος 2015. Η έρευνα περιλαμβάνει 13 εταιρείες του Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, αφού για την Jet Oil δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, και από τα στοιχεία προκύπτει εμφανής εικόνα «νοικοκυρέματος» που αντανακλάται και στα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς ο κλάδος για πρώτη φορά έπειτα από πέντε έτη συνεχόμενων ζημιών παρουσιάζει κερδοφορία. Οι εταιρείες του κλάδου λειτουργούν με λιγότερα πρατήρια, τα οποία όμως πραγματοποιούν μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων, μικρότερους ιδιόκτητες αλλά και ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αλλά και μειωμένο αριθμό εργαζομένων, παράγοντες που συνέβαλαν στην επιστροφή του κλάδου στην κερδοφορία. Συγκεκριμένα, το 2015 ο κλάδος παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 16,8 εκατ ευρώ σε σύγκριση ζημίας ύψους 65,9 εκατ. ευρώ το 2014. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οφείλεται κυρίως στη μείωση του ποσού των καθαρών τόκων κατά 25,3% (από 76,9 εκατ. το 2014 στα 57,4 εκατ. το 2015) που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2015. Οι επιχειρήσεις του κλάδου σημείωσαν το 2015 αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4,4%, όχι όμως και της αξίας πωλήσεων, οι οποίες υποχώρησαν για τέταρτη συνεχή χρονιά κατά 15,3% και διαμορφώθηκαν σε 9,06 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 δισ. ευρώ το 2014. Η πτώση στην αξία των πωλήσεων και το 2015 οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων.

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν περιορίσει τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους το 2015, ενώ για τέταρτο συνεχή χρόνο παρατηρήθηκε μείωση και στους ενοικιαζόμενους αποθηκευτικούς χώρους. Παρόμοια είναι η εικόνα και των πρατηρίων που φέρουν το σήμα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, που υποχωρούν για έκτη συνεχή χρονιά, περιοριζόμενα το 2015 κατά 5,4%, σε 5.367 πρατήρια από 5.674 το 2014 και 6.310 πρατήρια το 2010.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου την περίοδο 2000-2009 κυμαινόταν κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 8%, ενώ την περίοδο 2010-2015 συρρικνώθηκε στο ήμισυ περίπου (3,8% κατά μέσο όρο). Το μεικτό περιθώριο κέρδους την περίοδο 2009-2012 παρουσίασε σταδιακή μείωση από το 6,3% στο 3,2% και στη συνέχεια ακολούθησε ελαφρά ανοδική πορεία, για να καταλήξει το 2015 στο 4,5%, περίπου μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα σε σχέση με το 2014 (3,6%).

Το συνολικό κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 16,1% και διαμορφώθηκε το 2015 σε 8,7 δισ. από 10,3 δισ. το 2014. Το 60,3% του κόστους πωληθέντων αφορά το κόστος εισαγωγής CIF, ενώ ποσοστό 39% αφορά τους δασμούς και τους φόρους, που αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων.