ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 70 εκατ. ο πήχυς του νέου ομολογιακού δανείου της Forthnet

17s1fothnet

Mε στόχο την άντληση τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ, ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου ύψους 99 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμο σε μετοχές της επιχείρησης η διοίκηση της Forthnet. Στόχος της, ωστόσο, είναι η έκδοση να καλυφθεί στο 100%, προκειμένου 70 εκατ. ευρώ να αξιοποιηθούν στη μείωση του δανεισμού, ενώ τα υπόλοιπα (περίπου 28 εκατ. ευρώ) να αξιοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Τα 70 εκατ. ευρώ είναι το ελάχιστο ποσό που πρέπει να συνεισφέρουν οι μέτοχοι (ή τρίτοι επενδυτές), προκειμένου να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του δανεισμού. Τον όρο αυτό έχουν θέσει οι πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου οι ίδιες να συναινέσουν στην αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους 255 εκατ. ευρώ που απομένει μετά την αποπληρωμή των 70 εκατ. ευρώ από τον υφιστάμενου δανεισμού, ύψους 325 εκατ. ευρώ. Αν η εταιρεία το επιτύχει, τότε οι τράπεζες θα εκχωρήσουν νέα δάνεια στη Forthnet, ύψους 255 εκατ. ευρώ, που θα έχουν 8ετή διάρκεια και τριετή περίοδο χάριτος. Ετσι, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας τηλεπικοινωνιών θα μειωθεί και, το σημαντικότερο, θα καταστεί μακροπρόθεσμος, αντί βραχυπρόθεσμος που είναι σήμερα.

Οι μέτοχοι

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, Wind Hellas (33%), Massar Investments (22,6%), GO plc (22,6%) και Vodafone (6,5%), ελέγχουν το 84% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις του σχετικά με τη νέα έκδοση του δανείου. Η διοίκηση της Forthnet ποντάρει σε ανταγωνισμό μεταξύ των μετόχων της, προκειμένου να εισφερθούν τα περίπου 83 εκατ. ευρώ της έκδοσης. Υπενθυμίζεται ότι η Wind Hellas έχει συνασπισθεί με τη Vodafone για να αποκτήσουν τον έλεγχο της επιχείρησης, ενώ η Massar φέρεται να συμπράττει με την GO.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στην περίπτωση που καλυφθεί μερικώς η νέα ομολογιακή έκδοση, αλλά δεν αντληθεί το ελάχιστο αναγκαίο ποσό, δηλαδή τα 70 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της Forthnet θα επιδιώξει αρχικά τη μείωση του Ελάχιστου Αναγκαίου Ποσού και την επαναδιαπραγμάτευση των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων ύψους 325 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως σημειώνει, το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επαναδιαπραγμάτευσης δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Για το υπολειπόμενο ποσό ύψους 27,8 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της εταιρείας θα επιδιώξει να το καλύψει εκ των ενόντων με μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τέλος, αν η έκδοση του ΜΟΔ ματαιωθεί, η διοίκηση της επιχείρησης θα επιδιώξει να επιτύχει τη χρονική μετάθεση της αποπληρωμής των (ληξιπρόθεσμων και μη) οφειλών της και την περαιτέρω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων των δανειστριών τραπεζών από τα υφιστάμενα ΚΟΔ (ανοχή/waiver).

Παράλληλα θα επαναδιαπραγματευθεί εκ νέου τους βασικούς όρους και τη διάρκεια υλοποίησης της αναχρηματοδότησης με τις πιστώτριες τράπεζες.