ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ιδιωτική ασφάλιση κερδίζει μερίδια και «φρέσκο» χρήμα

asfalisi

Σε ισχυρούς ασφαλιστικούς ομίλους συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις εργασίες του 2015, επιβεβαιώνοντας ότι η πίτα της ιδιωτικής αποταμίευσης μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι υπόθεση για μεγάλους παίκτες. Την αγορά του 1,8 δισ. ευρώ, που είναι ο τζίρος της ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου ζωής –μαζί με τα επενδυτικά προϊόντα–, πολιορκούν δέκα μεγάλοι όμιλοι, με τη μάχη να δίνεται στις πέντε πρώτες θέσεις της κατάταξης. Σύμφωνα με στοιχεία της «Κ», οι πέντε πρώτοι όμιλοι συγκεντρώνουν το 77% του κύκλου εργασιών της αγοράς, δηλαδή περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν ένας μεγάλος εγχώριος παίκτης και ισχυροί πολυεθνικοί όμιλοι. Πρώτη εταιρεία στη σχετική κατάταξη είναι η Εθνική Ασφαλιστική με συνολικά ασφάλιστρα 413,8 εκατ. ευρώ, ενώ δεύτερη ακολουθεί η ολλανδική ΝΝ με ασφάλιστρα 333,5 εκατ. ευρώ. Η αμερικανική MetlLife και η καναδική –μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Fairfax– ERB Eurolife ακολουθούν στις επόμενες θέσεις της κατάταξης με ασφάλιστρα 234 εκατ. ευρώ και 232,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ στα 152 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο τζίρος της Interamerican, που ανήκει στην ολλανδική Achmea.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), παρά τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τα χρόνια της κρίσης, σημαντικός είναι ο αριθμός των πολιτών που καταφεύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση και διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, αποταμίευσης ή υγείας. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία στο τέλος του πρώτου τριμήνου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ανήλθαν σε 1,7 εκατ., ενώ το πλήθος των ασφαλισμένων μέσω αυτών των προγραμμάτων είναι σχεδόν διπλάσιο, καθώς ένα συμβόλαιο μπορεί να έχει περισσότερα του ενός μέλη, με αποτέλεσμα το συνολικό πλήθος των ασφαλισμένων να φθάνει τα 2,2 εκατ. Σημαντικό είναι και το τμήμα του πληθυσμού που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη μέσω ομαδικών συμβολαίων. Πρόκειται για προγράμματα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους, η πλειονότητα των οποίων παρέχει νοσοκομειακή αλλά και συνταξιοδοτική κάλυψη. Το πλήθος των ομαδικών προγραμμάτων ανήλθε στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2016 σε 7.263, αλλά ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται μέσω αυτών των συμβολαίων είναι πολλαπλάσιος και φθάνει τα 2,7 εκατ.