ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιτάχυνση των δημοσίων έργων θα κρίνει το μέλλον των κατασκευαστικών

05s20erga

Κρίσιμο για τις μελλοντικές προοπτικές των κατασκευαστικών ομίλων αναμένεται να αποδειχθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι θετικές ενδείξεις που έχουν προκύψει φέτος, λόγω της επιτάχυνσης των εργασιών στους μεγάλους οδικούς άξονες, μπορούν πολύ εύκολα να αντιστραφούν, αν δεν υπάρξει σημαντική επιτάχυνση στην παραγωγή δημοσίων έργων, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια αποσύνθεσης, με συνεχείς καθυστερήσεις και αναβολές διαγωνισμών.

Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου, η λειτουργική κερδοφορία των τριών μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας, ενισχύθηκε κατά 68,5% συνολικά, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τις εταιρείες να καταγράφουν κέρδη από τις δραστηριότητές τους της τάξεως των 270 εκατ. Στον αντίποδα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παρότι παραμένει υψηλό, συνολικά 7,5 δισ., εμφανίζει τάσεις συρρίκνωσης, δείγμα της χαμηλής εισροής νέων έργων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των νέων συμβάσεων, αφορούν έργα στο εξωτερικό.

Ο όμιλος Ελλάκτωρ κατέγραψε άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 26,3% σε 107,8 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 12,3% σε 847,4 εκατ. Ωστόσο, παρέμεινε ζημιογόνος, καθώς οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε 32 εκατ., έναντι ζημιών 37 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οσον αφορά τις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων δραστηριοποίησης του ομίλου, ο κατασκευαστικός κλάδος κατέγραψε άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 19,3%, καθώς ανήλθε σε 662,7 εκατ., έναντι 555,5 εκατ. κατά το περυσινό α΄ εξάμηνο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες της τάξεως των 27,1 εκατ., έναντι ζημιών 29,8 εκατ., καθώς υπήρξε και απομείωση συμμετοχών κατά το ποσό των 7,7 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται πλέον σε 2,8 δισ., με το 52,4% αυτών να αφορά σε έργα στο εξωτερικό. Επιπλέον, η αξία των προς υπογραφή συμβάσεων σε διαγωνισμούς όπου έχει αναδειχθεί προτιμητέος ανάδοχος ο όμιλος, ανέρχεται σε 282 εκατ.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας του κατά 128,7% σε 122,7 εκατ. έναντι 53,8 εκατ., ως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας του κατασκευαστικού κλάδου. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 24 εκατ., έναντι ζημιών της τάξεως των 14,4 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αγγίζει πλέον τα 2,7 δισ., καθώς εντός του α΄ εξαμήνου, ο όμιλος προχώρησε στην υπογραφή νέων συμβάσεων αξίας 470 εκατ.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο όμιλος J&P Αβαξ, του οποίου τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 40,1 εκατ. έναντι 26,4 εκατ., μια αύξηση της τάξεως του 51%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου ανήλθε σε 2 δισ. στο τέλος Ιουνίου, με τα έργα του εξωτερικού να αφορούν το 32% του συνόλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, κατά το πρώτο εξάμηνο διαφάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις για βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών για τις κατασκευαστικές.