ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Κομισιόν εγκρίνει τη στήριξη προς την Attica Bank

Η Κομισιόν εγκρίνει τη στήριξη προς την Attica Bank

Ρευστότητα 250 εκατ. ευρώ τουλάχιστον (μετά τον υπολογισμό του haircut) για ένα χρόνο αναμένεται να αντλήσει η Τράπεζα Αττικής μέσω ELA, μετά την έγκριση που έδωσε χθες η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για την έκδοση από το ελληνικό Δημόσιο ομολόγων ύψους 380 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα δοθούν ως εγγύηση στην ΕΚΤ. Το σχετικό αίτημα έχει απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε., η έγκριση της οποίας ήταν αναγκαία. Η άντληση ρευστότητας μέσω ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου σε συνδυασμό με την ανακοπή της εκροής καταθέσεων, που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες, εκτιμάται ότι θα εκτονώσει την κατάσταση στο μέτωπο της ρευστότητας, που αποτέλεσε το βασικό πρόβλημα για την Τράπεζα Αττικής μετά τις αρνητικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η προβλεπόμενη εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς την Attica Bank, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση της τράπεζας σε ρευστότητα, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Attica Bank σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενέχυρα για χρηματοπιστωτικές πράξεις του ευρωσυστήματος. Τα ομόλογα αυτά, ονομαστικής αξίας 380 εκατ. ευρώ, θα εκδοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, σε αντάλλαγμα τέλους που θα καταβάλει η Attica Bank. Η εκτίμηση της Επιτροπής έδειξε ότι το μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου εφαρμογής. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω μέτρο ενίσχυσης της ρευστότητας είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων, και ειδικότερα με την ανακοίνωση του 2013 για τις τράπεζες».

Οπως προβλέπει ο νόμος, η ενεργοποίηση του μηχανισμού γίνεται με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα πληροί όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Τράπεζας Αττικής διαμορφώνεται στο 17,2% και ακόμα και αν αφαιρεθεί από τα βασικά εποπτικά κεφάλαια το ποσό των 55,7 εκατ. ευρώ, που μπήκε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με πρακτικές διπλής μόχλευσης, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα επηρεαστεί κατά 1,7% και θα διαμορφωθεί στο 15,5%.