ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η βιώσιμη ανάπτυξη, προϋπόθεση προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων

13s1fes

«Είναι απαραίτητο οι ελληνικές επιχειρήσεις για να καταστούν πιο ελκυστικές σε επενδυτές και καταναλωτές και να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας να ακολουθήσουν το αγγλοσαξονικό μοντέλο και να αναπτύξουν το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα στη χώρα μας». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ. Φέσσας στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στα γραφεία του ΣΕΒ, όπου παρουσιάστηκε από το QualityNet Foundation (Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών) η επίσημη παρουσίαση του Bravo Sustainability Performance Directory που φιλοδοξεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, με στόχο να καταστεί σημείο αναφοράς όλων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας. Οπως τόνισε ο κ. Φέσσας, «η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα εντάσσονται στον πυρήνα της λειτουργίας των οργανωμένων επιχειρήσεων και είναι προϋπόθεση προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων στη χώρα μας. Ο ΣΕΒ, ως ο θεσμικός εκφραστής των επιχειρήσεων που προσφέρουν υψηλό αναπτυξιακό μέρισμα στην ελληνική οικονομία, στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τις αρχές και αξίες ενός επιχειρηματικού μοντέλου με κορμό τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων καθώς και του χρηματοπιστωτικού τομέα, συγκεκριμένα από τους κ. Γ. Πανιάρα, προέδρου του συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και δ/ντος συμβούλου του ομίλου ΤΙΤΑΝ, Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, μέλους Δ.Σ. ΣΕΤΕ και Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και δ/ντος συμβούλου Aldemar Resort, Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, δ/ντος συμβούλου ομίλου Εθνικής Τράπεζας, Α. Δρακινό, Deputy Head of Greece, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα & Κύπρο.

Ειδικότερα, ο κ. Φραγκιαδάκης υπογράμμισε ότι όταν έγινε η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής τράπεζας δύο από τους βασικούς μετόχους στην αύξηση κεφαλαίου (ΕBRD, ifc) ζήτησαν να ενημερωθούν εάν η τράπεζα εφαρμόζει τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης για να προσφέρουν τα κεφάλαιά τους. Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελόπουλος του ομίλου Aldemar αποκάλυψε ότι εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ξενοδοχείων του ομίλου εξασφαλίζει 1,7 εκατ. ευρώ από τη μη χρησιμοποίηση προϊόντων από ορυκτά και καύσιμα.

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών αναφέρθηκαν στη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στο κατά πόσον σημαντικό ρόλο παίζει η υιοθέτηση δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης στην αξιολόγηση των χορηγήσεων και στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Τέλος, η αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου δήλωσε, «ο Sustainability Performance Directory θα περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της Βιώσιμης Ανάπτυξης της χώρας μας και αποτελεί ένα διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει σε αυτό».