ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενα βήμα πριν από τις υπογραφές η πώληση του ΔΕΣΦΑ στη Socar

18s20desf

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, με αρμόδιες πηγές να εκτιμούν ότι η συμφωνία μεταβίβασης στη Socar του 66% της εταιρείας θα κλείσει πριν εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου που λήγει η νέα παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής της αζέρικης εταιρείας. To ποσοστό της Socar στη νέα μετοχική σύνθεση του ΔΕΣΦΑ μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας φαίνεται να περιορίζεται ακόμη και κάτω από το 36%, αφού η ιταλική Snam που μπήκε στη διαδικασία, προκειμένου να εκπληρωθεί ο όρος της Ε.Ε. για μείωση του ποσοστού της Socar τουλάχιστον στο 49% και ξεκίνησε τις συζητήσεις για την εξαγορά του 17%, τελικά αναμένεται να εξαγοράσει από τη Socar ποσοστό τουλάχιστον 30%. Στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του συμβούλου του πρωθυπουργού Δ. Λιάκου, του απεσταλμένου στην Αθήνα της Snam και του εκπροσώπου της Socar Ανάρ Μαμάντοφ μέσω τηλεδιάσκεψης, έκλεισαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας στη βάση της νέας προσέγγισης των τριών πλευρών που τέθηκαν από τη συνάντηση Τσίπρα – Αμπτουλάγεφ. Ο αναθεωρημένος κανονισμός της ΡΑΕ τιμολόγησης του ΔΕΣΦΑ που ενέκρινε η ΡΑΕ αποτελεί τον καμβά της νέας συμφωνίας των τριών μερών, με βασικά σημεία-κλειδιά τα ανακτήσιμα ποσά της περιόδου 2006-2015, τον χρόνο ανάκτησής τους, τα ποσοστά αύξησης των τιμολογίων χρήσης δικτύου και τις αποδόσεις του ΔΕΣΦΑ.

Η ΡΑΕ αυξάνει τα ανακτήσιμα ποσά για την περίοδο 2006-2015 ενσωματώνοντας και αυτά που αντιστοιχούν στο 2016, από τα 285 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η τροπολογία Σκουρλέτη στα 326 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, μειώνει τον χρόνο ανάκτησή τους από τα 40 χρόνια της ρύθμισης Σκουρλέτη στα 20 χρόνια. Ταυτόχρονα, η ανακτήσιμη διαφορά θα προσαυξάνεται για τον χρόνο που μεσολαβεί και μέχρι την πλήρη ανάκτησή της, με βάση τον πληθωρισμό αλλά και με ένα επιπλέον συντελεστή από 0 έως 5% τον χρόνο, ανάλογα με το κόστος δανεισμού που θα έχει ο ΔΕΣΦΑ κάθε χρόνο. Με βάση αυτές τις δύο τροποποιήσεις η αύξηση στα τέλη χρήσης δικτύου του ΔΕΣΦΑ ανέρχεται στο 36% έναντι 23% που είχε εισηγηθεί αρχικά η ΡΑΕ στη βάση της τροπολογίας Σκουρλέτη. Η τελική τιμή του φυσικού αερίου από τη νέα αυτή ρύθμιση αναμένεται να επιβαρυνθεί με ένα ποσοστό της τάξης του 2,5% -4% ανάλογα με το καταναλωτικό προφίλ των βιομηχανικών πελατών. Η αζέρικη πλευρά φέρεται να έχει αποδεχθεί μείωση του μέσου σταθμισμένου κόστους κεφαλαίων (WACC) στο 9,22% από 10,06% που καθόρισε η τροπολογία Σκουρλέτη. Ενα από τα θέματα που εξακολουθούν να συζητούν οι τρεις πλευρές είναι η μερισματική απόδοση επί των κερδών του ΔΕΣΦΑ. Δεδομένου ότι ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες δίνει τη δυνατότητα ακόμη και για μηδενικό μέρισμα, οι αγοραστές έχουν θέσει θέμα διασφάλισης υψηλών μερισμάτων μέσω της συμφωνίας.

Σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ, η πρώτη έκδοση με βάση τον νέο κανονισμό θα έχει ως έτος αναφοράς το 2015, ως έτος υπολογισμού το 2016 και θα αφορά την περίοδο 2017-2018. Το 2018 πρόκειται να γίνει η πρώτη τακτική αναθεώρηση των τιμολογίων, με έτος αναφοράς το 2017, και θα αφορά την περίοδο 2019-2022. Το 2022 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη τακτική αναθεώρηση, με έτος αναφοράς το 2021 για την περίοδο 2023-2026, και από εκεί και έπειτα οι αναθεωρήσεις θα γίνονται με βάση τον κανονισμό.