ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεκτή η πρόταση της ΔΕΠΑ για κλιμακωτή αύξηση του αερίου που θα δημοπρατείται

18s20dep

Κλιμακωτή αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα διαθέτει η ΔΕΠΑ σε τρίτους μέσω δημοπρασιών, που θα ξεκινάει με ποσοστό 16% για το 2016 και θα προσαυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος για να φτάσει το 2020 στο 20%, προβλέπει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που έκανε αποδεκτή σχετική πρόταση της ΔΕΠΑ. Στην ουσία η νέα τροποποίηση δημοπρατούμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ πιστωτών και υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις μακρές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν με στόχο την εκπλήρωση ενός ακόμη προαπαιτούμενου της δεύτερης αξιολόγησης. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με την πλευρά των πιστωτών να πιέζει ασφυκτικά για διπλασιασμό των υφιστάμενων ποσοτήτων (10% ετησίως) και την ελληνική πλευρά να επιχειρεί να περιορίσει την αύξηση στο 15% με βασικό επιχείρημα τις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της ΔΕΠΑ και κυρίως στη χρηματοδότηση διεθνών έργων που συμμετέχει η εταιρεία.

Οι επιπλέον δημοπρατούμενες ποσότητες του 10%, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πηγαίνουν μόνο στους προμηθευτές, δεν θα έχει δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής η βιομηχανία. Η απόφαση αυξάνει επίσης το ανώτατο όριο συμμετοχής ανά υποψήφιο στις δημοπρατούμενες ποσότητες από το 15% σήμερα στο 20% για το 10% των δημοπρατούμενων ποσοτήτων, ενώ δεν θέτει ανώτατο όριο για τις επιπλέον δημοπρατούμενες ποσότητες. Από τον υπολογισμό των δημοπρατούμενων ποσοτήτων (βάσει του όγκου κατανάλωσης του προηγούμενου ημερολογιακού έτους) εξαιρούνται οι πωλήσεις φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ εκτός Ελλάδος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ΔΕΠΑ έχουν διάρκεια μέχρι το 2022, ενώ το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα επανεξεταστεί, έπειτα από σχετικό αίτημα της ΔΕΠΑ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, όταν το μερίδιο αγοράς της μειωθεί κάτω από 60%.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τροποποιεί και τα όρια δέσμευσης της δυναμικότητας της ΔΕΠΑ στα τρία σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς, όπως και στον σταθμό LNG της Ρεβυθούσας. Με τις νέες αναθεωρημένες δεσμεύσεις, το ανώτατο όριο δυναμικότητας που μπορεί να δεσμεύσει στο Σιδηρόκαστρο (σημείο εισόδου του ρωσικού αερίου μέσω του ελληνοβουλγαρικού αγωγού) ανέρχεται σε 67% της σημερινής συνολικής δυναμικότητας του σημείου. Τα όρια δέσμευσης δυναμικότητας σε Ρεβυθούσα και Κήπους (ελληνοτουρκικός αγωγός) παραμένουν στο 40% και 55% αντίστοιχα. Η ΔΕΠΑ διατηρεί τη δυνατότητα δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας και πέραν των συγκεκριμένων ορίων ανά σημείο, στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τρίτο σε διάστημα 10 ημερών καθώς και στην περίπτωση κάλυψης εκτάκτων αναγκών για χρονική διάρκεια έως 10 ημέρες. Η νέα απόφαση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους πελάτες της ΔΕΠΑ, περιορίζοντας τα χρονικά όρια των συμβάσεων προμήθειας μονοετούς διάρκειας. Επιπλέον προβλέπει ότι δεν θα συνάπτει συμβάσεις διάρκειας άνω των 2 ετών με πελάτες που καλύπτουν άνω του 75% των πραγματικών ετήσιων αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ.