ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως την Παρασκευή μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ το 5% του Δημοσίου στον ΟΤΕ

03s1ote

Αμεσα, ενδεχομένως και μέχρι αύριο Παρασκευή, μεταβιβάζεται το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ από το υπουργείο Οικονομικών στο ΤΑΙΠΕΔ. Εκκρεμεί η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) για τη μεταφορά των 24.507.520 αυτών μετοχών. Η μεταβίβαση του 5%, από το 10% που έλεγχε συνολικά μέχρι τώρα το ελληνικό Δημόσιο, αναμένεται να γίνει εξωχρηματιστηριακά, αναφέρουν στην «Κ» άριστα ενημερωμένες πηγές.

Τις προηγούμενες εβδομάδες ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις του υπουργείου Οικονομικών με την Deutsche Telekom για την κατάρτιση τροποποίησης της συμφωνίας μετόχων του 2008, όσον αφορά τα δικαιώματα βέτο, ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. Η εν λόγω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 259 απόφαση της ΔΕΑΑ της 25ης Οκτωβρίου, η οποία έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Η Deutsche Telekom διατηρεί και έναντι του ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα πρώτης άρνησης για το 5% των μετοχών που θα πωληθούν.

Η γερμανική εταιρεία, που ελέγχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, είχε σε ανύποπτο χρόνο δηλώσει πως θα αποκτούσε επιπλέον μετοχές σε οποιοδήποτε περιουσιακό της στοιχείο, εφόσον η συναλλαγή έχει οικονομικό νόημα και ενισχύει την αξία του ομίλου.

Θεωρείται έτσι ευρέως από την αγορά ο επικρατέστερος υποψήφιος αγοραστής, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια που θα ενδιαφέρονταν για το πακέτο αυτό σε μια εταιρεία του εκτοπίσματος του ΟΤΕ.

Σε περίπτωση πάντως που η Deutsche Telekom επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμά της, το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιοποιήσει το εν λόγω ποσοστό με κάποιον από τους προβλεπόμενους στον ιδρυτικό του νόμο τρόπους.

Η μεταβίβαση εντάσσεται στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης αυτού του ποσοστού παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Ταμείου. Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων, προκειμένου να προσδιοριστεί το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία για την πώληση του ποσοστού αυτού. Οι σύμβουλοι που θα αναλάβουν το έργο θα πρέπει να προσδιορίσουν επίσης τη δίκαιη τιμή της συμμετοχής αυτής στον ΟΤΕ.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών του ΟΤΕ την Τετάρτη στο Χ.Α. η αξία τού υπό μεταβίβαση 5% προσεγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ομως ξένοι επενδυτικοί οίκοι που καλύπτουν με αναλυτές τους την εισηγμένη, τοποθετούν τη δίκαιη αποτίμηση του ΟΤΕ αρκετά υψηλότερα. Για παράδειγμα, στα τέλη Οκτωβρίου η Bank of America Merrill Lynch σε έκθεσή της για τον ΟΤΕ –για τις μετοχές του οποίου δίδει σύσταση αγοράς (buy)– προσδιορίζει την τιμή στόχο στα 12 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι διαβλέπει περιθώρια ανόδου της τάξης του 50% από τα τρέχοντα 8 ευρώ ανά μετοχή. Κατ’ αναγωγή αυτό μεταφράζεται σε αποτίμηση της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ για το ποσοστό του 5% του μετοχικού κεφαλαίου που περιέρχεται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Υπενθυμίζεται πως το Δημόσιο κατείχε μέχρι τώρα το 6% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο κατέχει το 4% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την απορρόφηση του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Με την παραχώρηση του 5%, το Δημόσιο κρατά 1% και επιπλέον 4% μέσω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.