ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κύπρος: Προς πώληση η Cyta Hellas με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου

cytaaa-thumb-large

Το υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου, έθεσε σε κίνηση την διαδικασία για να παραχωρηθεί το 100% των μετοχών της «Cyta Hellas», θυγατρικής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), σε επενδυτή που θα υποβάλει την καλύτερη προσφορά.

Με βάση ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται πως «χωρίς επηρεασμό των διατάξεων σε σχέση με τη μέθοδο, έκταση και διαδικασία της αποκρατικοποίησης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, αναφορικά με την Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η αποκρατικοποίησή της θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο πώλησης του 100% των μετοχών της εταιρείας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού υποβολής ενδιαφέροντος και προσφορών από επενδυτές».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες για την αποκρατικοποίηση των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Πρόσθετα, για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, το πιθανότερο είναι πως θα προσληφθούν νέοι σύμβουλοι από τη μονάδα αποκρατικοποιήσεων, αφού οι αρχικοί σχεδιασμοί για την αποκρατικοποίηση της Cyta, δεν περιελάμβαναν ξεχωριστή πώληση της θυγατρικής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» της Κύπρου, παρόλο που στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2015 καταγράφηκε αύξηση εσόδων και μικτού κέρδους, αλλά και λειτουργική κερδοφορία, εντούτοις για ακόμα μία χρονιά δεν κατάφερε να καταστεί κερδοφόρα. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 107,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 19,16%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, το μικτό κέρδος «έκλεισε» με αύξηση κατά 45,33% στα 42,8 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EΒITDA) παρουσίασε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε πολλαπλάσια του περσινού αποτελέσματος, στα 14,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ελληνική θυγατρική κατέγραψε ζημιές, πριν από τη φορολογία της τάξης των 2,97 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2014, οι ζημιές σημείωσαν πτώση της τάξεως του 80,4%. Στα θετικά της περσινής χρονιάς, είναι η άνοδος στην πελατειακή βάση ευρυζωνικών υπηρεσιών, που έφτασε τους 325.000 ενεργούς πελάτες.

Η θυγατρική εταιρεία Cyta Hellas ΑΕ ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2015 ήταν 145,9 εκατ. ευρώ. Από τον Αύγουστο του 2014 άρχισε και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως εικονικός πάροχος. Απασχολεί 766 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 686 είναι πλήρους απασχόλησης (το 2014, η αντίστοιχη αναλογία ήταν 713 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης σε σύνολο 789). Σύμφωνα με τη διεύθυνση της εταιρείας, στόχος το 2015 ήταν η μείωση του προσωπικού κατά 10% και των μισθών κατά 5%, ο οποίος δεν επιτεύχθηκε, αφού η δαπάνη, παρά τη μείωση στον αριθμό των υπαλλήλων, παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014 (16,1 εκατ. το 2015 σε σύγκριση με 16,5 εκατ. το 2014).