ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα δεδομένα, νέες στρατηγικές στη ναυτιλία

18s15nautilia

Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να προχωρήσουν σε νέες στρατηγικές, προκειμένου να επιβιώσουν κάτω από τις συνθήκες χαμηλής ζήτησης. Πολλές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν «συμπιεσθεί» ανάμεσα στους ηγέτες της αγοράς και στις εταιρείες που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο είδος εμπορίου (niche players), διαπιστώνει μελέτη της The Boston Consulting Group (BCG) που τιτλοφορείται «Επιβιώνοντας σε δυνατούς ανέμους: Η νέα εποχή στο παγκόσμιο εμπόριο και στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων».

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα νέα δεδομένα της αγοράς, οι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να σκεφθούν σοβαρά να προβούν σε ορισμένες κινήσεις, όπως για παράδειγμα να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας από μόνες τους είτε μέσω παγκόσμιων συγχωνεύσεων είτε μέσω μικρότερης κλίμακας εξαγορών. Αυτές οι κινήσεις θα τους βοηθήσουν να μειώσουν το κόστος τους, δημιουργώντας συνέργειες στην καλύτερη κατανομή του στόλου τους στις κατάλληλες εμπορικές ζώνες, μέσω του ορθολογισμού αφενός του δικτύου τους και αφετέρου του δικτύου πρακτόρων τους. Η βελτιστοποίηση των συνεργειών υπολογίζεται πως μπορεί να μειώσει το κόστος των συγχωνευμένων εταιρειών από 5% έως 10%. Επιπλέον, η ενίσχυση των συμμαχιών μεταξύ ναυτιλιακών (για παράδειγμα, κάνοντας συμφωνίες για κοινή σύναψη συμβάσεων και κοινούς κανόνες λειτουργίας) θα μπορούσε να αυξήσει, σύμφωνα με την Boston Consulting, κατά 3% τα κέρδη προ τόκων και φόρων.