ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρχές 2017 η λειτουργία της μονάδας βιοαερίου

aerio1

Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 εκτιμάται από τη διοίκηση της εισηγμένης «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία» ότι θα λειτουργήσει η μονάδα βιοαερίου ισχύος 5,25 MW στα Φάρσαλα. Πρόκειται για μία επένδυση που προσέγγισε το 1,2 εκατ. ευρώ και αφορά τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ευρώπη, η οποία θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο. Ταυτόχρονα, η εταιρεία στην ετήσια έκθεσή της για τα αποτελέσματα της χρήσης 1/7/2015 – 30/6/2016 αναφέρει ότι «βασικός στόχος της παραμένει η άμεση αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων που εμφανίζει κατά τα τελευταία έτη. Η εταιρεία συνεχίζει να έχει εξαγωγικό προσανατολισμό (άνω του 70%), εξασφαλίζοντας πελάτες φερέγγυους σε πάνω από 30 χώρες ανά τον κόσμο».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πορεία της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας της εισηγμένης θα εξαρτηθεί και από την κρατική αντιμετώπιση των δυσεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως το πανύψηλο ενεργειακό κόστος, η ελλιπής χρηματοδότηση, το μεγάλο μη μισθολογικό κόστος και γενικότερα η απουσία μέτρων που να στηρίζουν την παραγωγή. Στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2015 – 2016 ο κύκλος εργασιών υπέστη μείωση κατά 12,7% και διαμορφώθηκε στα 37,729 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 43,232 εκατ. ευρώ τη χρήση 1/7/2014 – 30/6/2015. Οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους στις 30 Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 4,996 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης ζημιών ύψους 2,809 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2015. Ο όμιλος απασχολούσε 333 άτομα μέχρι και στις 30 Ιουνίου 2016.