ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών για τον όμιλο MIG το εννεάμηνο

24s20vivartia

Μικρή μείωση πωλήσεων αλλά και λειτουργικών κερδών κατέγραψε στο εννεάμηνο ο όμιλος MIG, εξαιτίας της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της MIG στο τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθαν στα 848,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015. Σύμφωνα με τη MIG, η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του ομίλου, λόγω της συνέχισης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν από το Ιούνιο του 2015, με τις συνακόλουθες επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας στην αγορά, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που συνέτειναν στη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του 2016. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η μείωση της κατανάλωσης στην αγορά γαλακτοκομικών ανήλθε στο 10% στο εννεάμηνο του 2016 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν στα 138,7 εκατ. ευρώ έναντι 136,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου –περιλαμβανομένων των εταιρειών holding και των μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων– μειώθηκαν στα 113,7 εκατ. ευρώ έναντι 125,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ποσό 14,5 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλου, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου.

Οπως σημειώνεται από τη MIG, οι συνεχιζόμενες ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών, στο 16,3% έναντι 15,6% το εννεάμηνο 2015.

Σε ό,τι αφορά τις σημαντικότερες θυγατρικές της MIG, ο όμιλος Attica παρουσίασε πωλήσεις 216 εκατ. ευρώ (-3%) ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 62,3 εκατ. (έναντι 72,9εκατ. το εννεάμηνο 2015). Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων σχετίζονται με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Ο όμιλος Vivartia, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλου, παρουσίασε κέρδη EBITDA 48,7 εκατ. (+16%). Η αύξηση αποδίδεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρεία τόσο στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 27,8%) όσο και στον κλάδο εστίασης, με παρουσία 480 σημείων στη χώρα. Τέλος, ο όμιλος SingularLogic, εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού 0,9 εκατ. από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλου, παρουσίασε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 3,6 εκατ. (-19%).