ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στις αγορές φαρμάκων και καυσίμων βάσει συστάσεων ΟΟΣΑ

farmaka--5

Τη δυνατότητα να λάβουν άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων θα έχουν πλέον νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, χωρίς οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή τα μέλη της να είναι απαραιτήτως φαρμακοποιοί. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αποτελεί μία από τις αλλαγές που βασίζεται στις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο καταργείται διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης για επτά χρόνια της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, στις περιπτώσεις που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή 35 χρόνια υπηρεσίας και έχει τέκνο που σπουδάζει στη Φαρμακευτική. Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για την περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου, εάν ο κληρονόμος σπουδάζει στη Φαρμακευτική.

Σε ό,τι αφορά την αγορά καυσίμων, προβλέπεται ότι η δυνατότητα επέκτασης των αποκλειστικών συμβάσεων χονδρεμπόρων με τους πρατηριούχους καυσίμων πέραν των πέντε ετών θα ισχύει μόνον εάν ο χονδρέμπορος κατέχει πλήρως το ακίνητο.

Αλλαγές, για μία ακόμη φορά, επέρχονται και στην αρτοποιητική νομοθεσία. Ειδικότερα, εισάγεται η έννοια του «παραδοσιακού άρτου», δηλαδή του άρτου που παράγεται στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας από φρέσκες πρώτες ύλες σε διακριτό προϊόν. Παράλληλα, καθιερώνεται η δυνατότητα της χρήσης των όρων «παραδοσιακός αρτοποιός», «παραδοσιακό αρτοποιείο» και «παραδοσιακός φούρνος» αποκλειστικά από τους αρτοποιούς που πωλούν, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων, και αυτό τον τύπο άρτου.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προβλέπονται επίσης οι ακόλουθες αλλαγές: α) το διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους η εταιρεία και οι εταίροι προκειμένου να τροποποιήσουν το καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρείας σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου της αυξάνεται από δύο σε τέσσερις μήνες, β) ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη βελτιώσεις στον προσφάτως ψηφισθέντα αναπτυξιακό νόμο, τον 4399/2016. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι φάκελοι των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, έτσι ώστε να γίνουν επιτέλους οι εκκρεμείς πληρωμές ή να αποφασισθεί απένταξη ανολοκλήρωτων έργων, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα επιτρέπεται η ανάθεση φακέλων στη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).