ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Τρύπα» 100 εκατ. στα έσοδα από καπνικά προϊόντα αναμένει το ΙΟΒΕ

esoda

Υστέρηση των δημοσίων εσόδων κατά 100 εκατ. ευρώ από τη φορολογία των καπνικών προϊόντων αναμένει το ΙΟΒΕ, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις της νέας αύξησης του αναλογικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ταυτόχρονα, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ αναμένεται να ενισχύσει το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, εφόσον δεν εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά μέτρα περιστολής του. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το παράνομο εμπόριο θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή τα παράνομα τσιγάρα θα αντιπροσωπεύουν το 30% επί της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η νέα αύξηση της φορολογίας των προϊόντων καπνού θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών (κατά 40-50 λεπτά ανά πακέτο 20 τσιγάρων και 50 λεπτά ανά συσκευασία 30 γραμμαρίων λεπτοκομμένου καπνού), σε μεγάλη υποχώρηση της κατανάλωσης νόμιμων προϊόντων καπνού και τελικά δεν θα έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για τα φορολογικά έσοδα.

Τα παραπάνω στοιχεία επισημαίνονται σε μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Επιπτώσεις από τη νέα αύξηση της φορολογίας των προϊόντων καπνού».

Οπως αναφέρεται στη μελέτη, από την 1 Ιανουαρίου 2017 προβλέπεται η αύξηση του αναλογικού συντελεστή ΕΦΚ στα τσιγάρα από 20% σε 26% και του ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο καπνό από 156,7 ευρώ σε 170 ευρώ ανά φορολογική μονάδα. Με την αύξηση αυτή επιδιώκεται η είσπραξη επιπλέον 121,8 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η πτώση των φορολογικών εσόδων λόγω μείωσης της ζήτησης των νόμιμων προϊόντων καπνού εκτιμάται ότι θα εξανεμίσει την αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω αύξησης του φόρου ανά μονάδα προϊόντος. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει κυρίως από την επίπτωση στα τσιγάρα, όπου εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα θα είναι εντέλει μειωμένα. Η υστέρηση των εσόδων από τον στόχο του προϋπολογισμού για το 2017 (3,111 δισ. ευρώ) εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται η μείωση των φορολογικών εσόδων στο έτος εφαρμογής της αύξησης της φορολογίας λόγω αποθεματοποίησης, ούτε η ενδεχόμενη επίδραση από την αύξηση του ελάχιστου μεγέθους της συσκευασίας του λεπτοκομμένου καπνού στα 30 γραμμάρια το 2017. Το ΙΟΒΕ εξέτασε, επίσης, τις ευρύτερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την αύξηση της φορολόγησης των προϊόντων καπνού, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικές.

Συγκριτικά με το σενάριο καμίας αλλαγής στους φόρους, αναμένεται πτώση της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία κατά 66 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, της απασχόλησης κατά σχεδόν 1.700 θέσεις εργασίας ισοδύναμης πλήρους απασχόλησης και των εσόδων από φόρους (εκτός από φόρους καπνού) και εισφορές κατά 19 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, αν συνυπολογιστεί η απώλεια φόρων και εισφορών λόγω μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και αύξησης της ανεργίας, εκτιμάται ότι το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα από την αύξηση της φορολόγησης των προϊόντων καπνού θα είναι αρνητικό. Δεδομένων των αρνητικών αποτελεσμάτων στα δημόσια έσοδα και στην οικονομική δραστηριότητα, στη μελέτη εξετάστηκε ένα εναλλακτικό φορολογικό σενάριο, στη βάση της υπόθεσης ότι προγραμματισμένες και λελογισμένες αυξήσεις των συντελεστών ΕΦΚ δεν διαταράσσουν, στον ίδιο βαθμό με τις απότομες μεγάλες αυξήσεις, την ισορροπία στην αγορά προϊόντων καπνού και στα δημόσια έσοδα, καθώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν καλύτερα σε μικρές αυξήσεις των τιμών.