ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 22,2 εκατ. για την Alpha το εννεάμηνο

kerdi-22-2-ekat-gia-tin-alpha-to-enneamino-2163521

Αύξηση κερδών και εσόδων αλλά και βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και της ρευστότητας παρουσίασε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ο όμιλος Alpha Bank. Η βελτίωση των μεγεθών της τράπεζας, όπως και των άλλων συστημικών τραπεζών, αποτυπώνει τη σταδιακή επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της Alpha Bank στο τρίτο τρίμηνο παρουσίασε ενισχυμένη κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε στα 41,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά, μετά φόρων, κέρδη του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 22,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 838,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα κύρια αποτελέσματα πριν από προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 896,4 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας. Στο τρίτο τρίμηνο τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,1%. Ωστόσο τη μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα έκανε η μείωση των προβλέψεων κατά 26,5% στο τρίμηνο, ενώ στο εννεάμηνο η μείωση διαμορφώθηκε στο 63,4%, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων που είχαν διενεργηθεί στο πλαίσιο του stress test του 2015.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα μειώθηκαν κατά 71% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ωστόσο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 38,3% από 37,8% στο τέλος Ιουνίου, ενώ ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 32,2% από 52,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου το συνολικό απόθεμα προβλέψεων του ομίλου ανήλθε σε 16 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 68%. Αν υπολογιστούν και οι εξασφαλίσεις ο δείκτης κάλυψης φτάνει το 124%.

Βελτίωση παρουσίασαν οι καταθέσεις του ομίλου κατά 300 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 400 εκατ. ευρώ ώς τον Νοέμβριο, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων. Η βελτίωση της ρευστότητας σε συνδυασμό με την πώληση των ομολόγων του EFSF οδήγησε στον περιορισμό της εξάρτησης από τη χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος στα 20,8 δισ., ενώ η χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) διαμορφώθηκε σε 14,2 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 5,4 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 8,8 δισ. ευρώ από την έναρξη της επιβολής των capital controls (Ιούνιος 2015). Η κεφαλαιακή θέση του ομίλου ενισχύθηκε και ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 16,4%.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τον στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επιδόσεώς μας εντός του 2016. Επικεντρωνόμεθα στη βελτίωση της ποιότητος του ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητος, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσεως και στην αύξηση της αποδοτικότητος. Το γ΄ τρίμηνο του έτους σημειώσαμε πρόοδο στην ενεργό διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τα προσεχή έτη. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το α΄ τρίμηνο του 2017. Η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σε γερές βάσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των προσπαθειών μας».