ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Sunlight για την ορθή ανακύκλωση μπαταριών

i-sunlight-gia-tin-orthi-anakyklosi-mpatarion-2164587

Την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission, η οποία φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος, παρουσίασε χθες η Sunlight Recycling. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι αφενός μεν η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την ανακύκλωση των συγκεκριμένων προϊόντων, αφετέρου η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη μονάδα ανακύκλωσης που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Sunlight Recycling, η Ελλάδα υστερεί στη ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου-οξέος αφού, μόλις το 51% των μπαταριών ανακυκλώνεται, αντί 95% στην Ευρώπη. Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό της χρησιμοποιημένης μπαταρίας διακινείται προς ανακύκλωση με μη νόμιμο τρόπο, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον της χώρας. Γι’ αυτό μια βασική δράση για τη διετία 2016-17 της πρωτοβουλίας του Green Mission στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση περίπου 14.000 ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων. Ηδη, 30 μεγάλες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Παράλληλα, η Sunlight Recycling ξεκινά την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος από το 2017, με στόχο την ανακύκλωση τουλάχιστον 1.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών. Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 170.000 μπαταρίες από τις οποίες, σύμφωνα με τα στελέχη της Sunlight Recycling, είναι εφικτό ν’ ανακυκλωθεί το 95% της μπαταρίας.