ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντλησε 320 εκατ. από τιτλοποίηση δανείων η Alpha Bank

antlise-320-ekat-apo-titlopoiisi-daneion-i-alpha-bank-2166898

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Bank την τιτλοποίηση δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα άντλησε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 320 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), καθώς και σε επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, «η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Alpha Bank για συνεχή διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς της. Επιπλέον, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές».

Οπως τονίζεται μέσω της συναλλαγής, αξιοποιεί μέρος του ελληνικού χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προς εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως, αποκτώντας πρόσβαση σε πηγές χρηματοδοτήσεως με προνομιακούς όρους προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στόχευση σε ανερχόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί προτεραιότητα για την Alpha Bank. Η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ως θεσμός εγγυοδοσίας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η EBRD, συνεχίζουν, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, να στηρίζουν την προσπάθεια της Alpha Bank για την παροχή χρηματοδοτήσεως προς ελληνικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το 25% του συμφωνηθέντος χρηματοδοτικού πακέτου θα διοχετευθεί σε δράσεις για την ενίσχυση της εργασίας των νέων.

O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της τιτλοποιήσεως δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τραπέζης για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και της Διεθνούς Επενδυτικής Τραπέζης, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Alpha Bank και τους πελάτες της».