ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εξαγορά «Μαρινόπουλου» από τον «Σκλαβενίτη»

27s10mar

Ομόφωνα, αλλά με «αστερίσκους», όπως αναμενόταν εγκρίθηκε χθες από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η συγκέντρωση των εταιρειών «Μαρινόπουλος» και «Σκλαβενίτης». Οι «αστερίσκοι» αφορούν τόσο την εκποίηση 22 καταστημάτων που σήμερα ανήκουν είτε στο δίκτυο της «Μαρινόπουλος» είτε στο δίκτυο της «Σκλαβενίτης» όσο και στην προστασία προμηθευτών που είχαν υψηλή εξάρτηση από τις δύο εταιρείες. Οι τελευταίοι, άλλωστε, έχουν ήδη υποστεί πλήγμα λόγω των μεγάλων οφειλών που έχει προς αυτούς η «Μαρινόπουλος» και που ακόμη και εάν και όταν η εταιρεία μεταβιβαστεί στη «Σκλαβενίτης» θα λάβουν μόνο το 50% των απαιτήσεών τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να εκποιηθούν 19 καταστήματα στην Αττική, από τα οποία 4 καταστήματα βρίσκονται στον Δήμο Πειραιά, 3 καταστήματα στον Δήμο Αθηναίων, 3 καταστήματα στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, 2 καταστήματα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και από ένα κατάστημα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Ασπροπύργου, Νίκαιας, Βριλησσίων και Καλλιθέας. Επίσης, θα πρέπει να εκποιηθούν 2 καταστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης και ένα κατάστημα στο Λασίθι. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα περισσότερα από τα καταστήματα που πρέπει να εκποιηθούν ανήκουν σήμερα στο δίκτυο της «Σκλαβενίτης». Οι ακριβείς διευθύνσεις πάντως των καταστημάτων θα κοινοποιηθούν μόνο στις εμπλεκόμενες πλευρές. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, ο χρόνος εκποίησης είναι από 6 έως 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Η εκποίηση αναλαμβάνεται ως δέσμευση από τη «Σκλαβενίτης», καθώς στις παραπάνω περιοχές εμφανίζεται οριζόντια αλληλοεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό επίπεδο. Ηδη, ανταγωνίστριες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση καταστημάτων που θα πρέπει να εκποιηθούν.

Επιπλέον, η απόφαση υποχρεώνει τη «Σκλαβενίτης» να διατηρήσει για μεταβατική περίοδο τριών ετών την εμπορική του συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές. Η δέσμευση αφορά δύο κατηγορίες προμηθευτών: α) τοπικούς προμηθευτές που είχε η «Μαρινόπουλος» και πρόκειται κυρίως για εταιρείες που τροφοδοτούσαν την αλυσίδα με νωπά προϊόντα (λαχανικά, γαλακτοκομικά κ.ά.), β) κοινοί των δύο εταιρειών («Σκλαβενίτη» και «Μαρινόπουλου») προμηθευτές που πάνω από το 22% του τζίρου τους εξαρτάται από τις δύο αυτές αλυσίδες. Ενας τέτοιος βαθμός εξάρτησης θεωρείται υψηλός στις αγορές εφοδιασμού, γεγονός που δημιουργεί μια ιδιαίτερη και τελικά στρεβλή σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Προϋποθέσεις για εκποίηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αγοραστές των προς εκποίηση καταστημάτων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να είναι ανεξάρτητοι από τις εταιρείες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση και να μη συνδέονται μαζί τους, να έχουν οικονομικούς πόρους, αποδεδειγμένη εμπειρία και κίνητρο να διατηρήσουν την εκποιούμενη δραστηριότητα ως βιώσιμη και ενεργό μονάδα που είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τα μέρη και άλλους ανταγωνιστές, να μην είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού. Η τελική δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας εγκρίνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προκειμένου να διατηρηθεί το διαρθρωτικό αποτέλεσμα της δέσμευσης που αναλαμβάνει η «Σκλαβενίτης» για την εκποίηση των καταστημάτων, δεν επιτρέπεται για περίοδο δέκα ετών να αποκτήσει άμεση ή έμμεση επιρροή σε όλη ή μέρος της εκποιούμενης δραστηριότητας, εκτός εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει προηγουμένως διαπιστώσει ότι η δομή της αγοράς έχει μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η απουσία επιρροής επί της εκποιούμενης δραστηριότητας δεν είναι πλέον απαραίτητη προκειμένου η προτεινόμενη συγκέντρωση να καταστεί συμβατή με τον ανταγωνισμό.