ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιατρικό Αθηνών: Υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου

Στην υπογραφή του προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου,
μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΑΕ, EFG Eurobank Ergasias AE και Alpha Τράπεζα ΑΕ, με διαχειρίστρια
την τελευταία, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 164.000.000 ευρώ
εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, προχώρησε η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών
Ε.Α.Ε.

Όπως ανακοινώθηκε, το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας. Το προϊόν
του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως εξής: Για την
αναχρηματοδότηση του από 24/05/2007 κοινού ομολογιακού δανείου,
ποσού 150.000.000 ευρώ και ανεξόφλητου πλέον κεφαλαίου 144.000.000
ευρώ, την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της
εταιρείας, ύψους 9.000.000 ευρώ προς τις ομολογιούχες τράπεζες και
το υπόλοιπο ποσό, ύψους 11.000.000 ευρώ, για την κάλυψη γενικών
επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών.


www.kathimerini.gr