ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20ετή αναβαλλόμενο φόρο ζητούν οι τράπεζες

20eti-anavallomeno-foro-zitoyn-oi-trapezes-2172826

Επέκταση σε βάθος 20ετίας της δυνατότητας να συμψηφίσουν με φόρους τη ζημία που θα υποστούν από το κούρεμα «κόκκινων» δανείων ζητούν οι τράπεζες, προκειμένου να αντισταθμίσουν την επίπτωση που θα έχει στην κεφαλαιακή τους επάρκεια η επιθετικότερη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου τους. Οι τράπεζες υποχρεούνται, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από τον SSM, να διαγράψουν «κόκκινα» δάνεια ύψους 13,9 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2019, μέσα από μια επιθετική πολιτική διαχείρισης. Οι ζημίες που θα προκύψουν έχουν εκτιμηθεί από τις ελληνικές τράπεζες στα 6 δισ. ευρώ και στον βαθμό που δεν συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη θα πλήξουν ευθέως τα κεφάλαιά τους. Το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε μια τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή της οδηγίας για το bail in, που απαγορεύει την κάλυψη του ανοίγματος με χρήματα των φορολογουμένων και υποχρεώνει τα νέα κεφάλαια να καλυφθούν μέσα από το «κούρεμα» των ομολογιούχων και των καταθετών.

Το αίτημα των τραπεζών εκκρεμεί προς έγκριση από την κυβέρνηση, η οποία πρέπει με ειδική διάταξη να νομοθετήσει την επέκταση του αναβαλλόμενου φόρου στα 20 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό θα αποσβαίνεται το 20% των ζημιών ανά πενταετία. Σημειώνεται ότι ο αναβαλλόμενος φόρος συνίσταται σε:

• Απαιτήσεις που προέρχονται από το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή το PSI του 2012 και μπορούν να αποσβεστούν σε βάθος 30ετίας.

• Ζημίες απομείωσης από δάνεια, οι οποίες μπορούν να αποσβεστούν σε περίοδο ίση με την περίοδο των δανείων.

• Φορολογικές ζημίες, οι οποίες μπορούν να αποσβεστούν εντός 5ετίας. Η επέκταση που ζητούν οι τράπεζες αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία ζημιών, οι οποίες ζητείται να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη σε βάθος 20ετίας αντί των πέντε ετών που ισχύει σήμερα.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων για μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40,2 δισ. ευρώ την προσεχή τριετία, οι τράπεζες προτίθενται να προχωρήσουν σε εκτεταμένες διαγραφές δανείων. Οι διαγραφές αυτές θα γίνουν με βάση τον νόμο 3869 (νόμος Κατσέλη), τον πτωχευτικό νόμο που αναθεωρήθηκε πρόσφατα, τον νόμο για την εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών, που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, αλλά και τις πωλήσεις δανείων που σχεδιάζονται μετά την πρόσφατη απελευθέρωση που θεσμοθετήθηκε. Σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι τράπεζες έναντι του SSM, η μείωση των «κόκκινων» δανείων από τα 107 δισ. ευρώ στα 66,7 δισ. ευρώ θα προέλθει κατά:

• 30,8 δισ. ευρώ από επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων, δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται σήμερα σε καθυστέρηση.

• 6 δισ. ευρώ από εισπράξεις.

• 11,5 δισ. ευρώ από ρευστοποιήσεις ακινήτων.

• 7,4 δισ. ευρώ από πωλήσεις δανείων σε funds.

• 13,9 δισ. ευρώ από διαγραφές δανείων και

• 1 δισ. ευρώ από άλλες ενέργειες.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη επί των συνολικών ιδίων εποπτικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, που προσεγγίζουν τα 25 δισ. ευρώ, τα 15,5 δισ. ευρώ συνιστούν κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank επί ιδίων εποπτικών κεφαλαίων 7,2 δισ. ευρώ έχει κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο 3,7 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα επί ιδίων εποπτικών κεφαλαίων 7,8 δισ. ευρώ έχει κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο 4 δισ. ευρώ. Η Eurobank επί ιδίων εποπτικών κεφαλαίων 5,6 δισ. ευρώ έχει κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο 3,9 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς επί ιδίων εποπτικών κεφαλαίων 6,7 δισ. ευρώ έχει κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο 4,1 δισ. ευρώ.