ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγικός επενδυτής στην Attica ώς τον Μάρτιο

Στρατηγικός επενδυτής στην Attica ώς τον Μάρτιο

Εως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής του στρατηγικού επενδυτή για την πώληση χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων 1,045 δισ. ευρώ της Attica Bank. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ απαραίτητη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βελτίωση του κλίματος. Επίσης, τμήμα της αξιολόγησης είναι οι φορολογικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών από πωλήσεις «κόκκινων» δανείων με τον αναβαλλόμενο φόρο, παράμετρος απαραίτητη για την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με τη συναλλαγή, η κεφαλαιακή βάση της Attica Bank θα ενισχυθεί κατά 70 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι το αδιάθετο ποσό της αύξησης κεφαλαίου που έγινε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα, η νέα διοίκηση της τράπεζας κινείται με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση και, σε δεύτερο χρόνο, ανάκαμψη της τράπεζας. Βασικός στόχος είναι το 2017 να κλείσει χωρίς ζημίες και από το 2018 να αρχίσει η ανάκαμψη της τράπεζας. Η δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών, κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο του business plan. Ηδη έχουν κλείσει τρία καταστήματα της τράπεζας και από 67 είναι 64, με στόχο να μην ξεπερνούν τα 55. Το προσωπικό της τράπεζας μειώθηκε κατά 100 άτομα, κυρίως μέσω του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, στα 775 άτομα. Επιπλέον, γίνονται διαπραγματεύσεις για την κατά 25% περικοπή των μισθολογικών δαπανών για το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας που έχει κατατεθεί στην Κομισιόν και το οποίο παρουσίασε η «Κ» (19/01), η διοίκηση Θ. Πανταλάκη δεσμεύεται για τη μείωση του ισολογισμού της τράπεζας κατά 22% έως τα τέλη του 2019. Στη δέσμη των μέτρων αναδιάρθρωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σταδιακή πώληση θυγατρικών εντός του 2017, η πώληση περιουσιακών στοιχείων 30 εκατ. ευρώ, η μείωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 19 εκατ. ευρώ, η μείωση διαφόρων άλλων στοιχείων ενεργητικού κατά 35%. κ.ά.