ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη-ρεκόρ για τα EΛΠΕ το 2016 και διανομή μερίσματος σε μετόχους

Κέρδη-ρεκόρ για τα EΛΠΕ το 2016 και διανομή μερίσματος σε μετόχους

Χρονιά επιστροφής στη διανομή μερίσματος θα είναι για τα ΕΛΠΕ το 2016, καθώς η κερδοφορία «χτύπησε» ιστορικό ρεκόρ. Στα αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο όμιλος, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας, αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής και των εξαγωγών σε ιστορικά επίσης επίπεδα, της διαφοροποιημένης πολιτικής στην προμήθεια αργού που ξεκίνησε να εφαρμόζει η διοίκηση εδώ και ένα χρόνο και της θετικής επίπτωσης των αποθεμάτων και συναλλάγματος. Η θετική αυτή εξέλιξη επιτρέπει στην εταιρεία να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2016, το ακριβές ύψος του οποίου αναμένεται να καθοριστεί σήμερα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινηθεί μεταξύ 0,20 και 0,30 ευρώ, διασφαλίζοντας για το ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο του 35% ένα ποσό εσόδων της τάξης περίπου των 65-70 εκατ. ευρώ.

Η υψηλή κερδοφορία, παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, αποδίδεται σε τρεις κυρίως παράγοντες. Η αλλαγή πολιτικής στην προμήθεια αργού, που αποτέλεσε και το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση των κ. Γρηγόρη Στεργιούλη (διευθύνων σύμβουλος) και Στάθη Τσοτσορού (πρόεδρος), έφερε σημαντικές υπεραποδόσεις ενισχύοντας κατά 80 εκατ. ευρώ την κερδοφορία του ομίλου. Η πολιτική αυτή στοχεύει στη διεύρυνση της γκάμας των προμηθειών απευθείας από παραγωγούς μειώνοντας το μερίδιο των traders, επιτυγχάνοντας ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο προμηθευτών 50% traders – 50% παραγωγοί.

Η διαφορά των 80 λεπτών το βαρέλι στην τιμή προμήθειας που διασφάλισαν τα ΕΛΠΕ από την απευθείας προμήθεια αργού από τους παραγωγούς ενίσχυσε την κερδοφορία και προσφέρει στον όμιλο εξοικονόμηση περί τα 80 εκατ. ευρώ ετησίως. Μέσα στο 2016 τα ΕΛΠΕ έκλεισαν συμφωνίες προμήθειας με την ιρανική NIOC, τη ρωσική Rosneft και την ιρακινή Somo και πρόσφατα με την αιγυπτιακή EGPC.

Η διαφοροποίηση προμηθευτών συνοδεύτηκε από αύξηση της παραγωγής, η οποία σε ποσοστό 60% κατευθύνθηκε σε αγορές του εξωτερικού.

Καθοριστική στη διαμόρφωση της υψηλής κερδοφορίας ήταν η θετική επίπτωση των αποθεμάτων η οποία ενίσχυσε τα EBIDTA κατά 100 εκατ. ευρώ, αλλά και η θετική επίπτωση από τις συναλλαγματικές διαφορές, που αποτιμάται στα 100 εκατ. ευρώ για το 2016.

Στις βασικές προτεραιότητες των ΕΛΠΕ είναι η μείωση του κόστους δανεισμού κάτω από το 5% και η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους. Ο όμιλος πέρυσι, με την έκδοση του ομολόγου των 375 εκατ. ευρώ, πέτυχε επιτόκιο 4,875% από το 8% του προηγούμενου δανεισμού, καταφέρνοντας να μειώσει σημαντικά το κόστος. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής των ΕΛΠΕ είναι ο τομέας των υδρογονανθράκων, όπου μέσα στο 2018 αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στον Πατραϊκό Κόλπο για την επιβεβαίωση εκτιμώμενων απολήψιμων αποθεμάτων πετρελαίου 100 εκατ. βαρελιών.

Προσφυγή στο ΣτΕ από Energean Oil

Με μία ακόμη προσφυγή στο ΣτΕ, η Energean Oil συνεχίζει τη μάχη για τη διεκδίκηση της περιοχής Αρτας-Πρέβεζας. Η Energean είχε καταθέσει τον περασμένο Φεβρουάριο αίτηση αναστολής στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ με την οποία ανακηρύχθηκαν τα ΕΛΠΕ «επιλεγείς αιτών» για την παραχώρηση της περιοχής Αρτας-Πρέβεζας, την οποία απέρριψε η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με την υπ’ αριθμόν 107/2016 απόφασή του. Η Energean, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέφυγε εκ νέου στο ΣτΕ, αυτήν τη φορά με αίτηση ακύρωσης της ίδιας απόφασης η οποία εκδικάζεται στις 6 Απριλίου. Σύμφωνα με τα επιχειρήματα που επικαλείται η Energean, τα ΕΛΠΕ δεν διαθέτουν την τεχνική επάρκεια για τη διεξαγωγή εργασιών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτών των εργασιών, καθώς και τη δυνατότητα εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.