ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις διαχείρισης παράτασης εκπτώσεων

Προτάσεις διαχείρισης παράτασης εκπτώσεων

Δύο εναλλακτικές προτάσεις προς τους εμπορικούς συλλόγους–μέλη της αποφάσισε να κάνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σχετικά με το πώς να αξιοποιήσουν την αύξηση κατά δέκα ημέρες της διάρκειας των ενδιάμεσων εκπτώσεων που θεσπίστηκε πρόσφατα. Ειδικότερα, προτείνει τα εξής:

• Είτε την προσκόλληση των δύο δεκαπενθήμερων ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων ακριβώς μετά το τέλος των τακτικών εκπτώσεων. Δηλαδή, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι να διαρκούν από την 1η έως τις 15 Μαρτίου (οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου) και από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου (οι τακτικές θερινές εκπτώσεις λήγουν στις 31 Αυγούστου). Το σκεπτικό είναι ότι ήδη σήμερα, μετά την επίσημη λήξη των τακτικών εκπτώσεων, πολλές εμπορικές επιχειρήσεις διενεργούν ούτως ή άλλως προσφορές.

• Είτε τη διατήρηση των δύο υφιστάμενων ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων ως έχουν, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, και οι επιπλέον δέκα ημέρες που νομοθετήθηκαν με τον νόμο 4446/2016 να διενεργούνται διαφορετική περίοδο σε κάθε περιοχή, με βάση τις επιθυμίες των τοπικών εμπορικών συλλόγων και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Σε μια προσπάθεια να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ θα προβεί σε έρευνα γνώμης σε μεγάλο δείγμα καταναλωτών, ρωτώντας τις απόψεις τους για τον χρόνο και τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Η έρευνα θα παρουσιαστεί στις 18 Μαρτίου 2017.