ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 150 άτομα ανακοίνωσε ο ΟΛΠ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 150 άτομα ανακοίνωσε ο ΟΛΠ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης αποφάσισε η διοίκηση του ΟΛΠ. Το πρόγραμμα αφορά, κατά πληροφορίες, περί το 13% του απασχολούμενου προσωπικού ή περί τους 150 εργαζομένους.

Επιγραμματικά, ο ΟΛΠ εμφανίζεται να καταβάλλει περί τις 50.000 ευρώ σε όσους συμμετάσχουν, εάν συνυπολογιστούν οι πληρωμές του προγράμματος και η πρόβλεψη της συλλογικής σύμβασης εργασίας –η οποία λήγει το καλοκαίρι– για εφάπαξ καταβολή 28.000 ευρώ σε όσους συνταξιοδοτούνται.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Alpha Finance, Αντώνη Διαπούλη, ο οποίος καλύπτει την εισηγμένη, το κόστος για τον ΟΛΠ στην περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχουν 100 εργαζόμενοι θα είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας, αλλά θα βελτιώσει από μία έως τέσσερις μονάδες το περιθώριο λειτουργικού κέρδους.

Το υπό την Cosco management του ΟΛΠ προτείνει κίνητρα εθελουσίας αποχώρησης σε όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με οποιεσδήποτε διατάξεις, με βάση τους εξής όρους: για κάθε χρόνο αποχώρησης πριν από το 67ο έτος της ηλικίας, θα χορηγηθούν σε κάθε εργαζόμενο που θα επιλέξει να συμμετάσχει 4.500 ευρώ, με μέγιστο αριθμό ετών τα 5 έτη. Οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2016 καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2017 και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι 30/4/17 και να αποχωρήσουν μέχρι 31/5/2017. Οι εργαζόμενοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/4/2017 έως 31/12/2017 και επιθυμούν να ενταχθούν θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι την 31/5/17 και να αποχωρήσουν έως 2 μήνες ύστερα από την ημερομηνία θεμελίωσης. Οι εργαζόμενοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι 30/6/17 και να αποχωρήσουν μέχρι 2 μήνες από την ημερομηνία θεμελίωσης.

Πηγές του ΟΛΠ με τις οποίες συνομίλησε η «Κ» διατυπώνουν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον το πρόγραμμα θα τύχει σημαντικής συμμετοχής.