ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 80% του σχεδίου αναδιάρθρωσης έχει υλοποιήσει η Εθνική

Το 80% του σχεδίου αναδιάρθρωσης έχει υλοποιήσει η Εθνική

Πάνω από το 80% των δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν έχει ήδη υλοποιήσει η Εθνική Τράπεζα, σχεδόν δύο χρόνια πριν από την εκπνοή του σχεδίου.

Η διοίκηση της Εθνικής έχει ολοκληρώσει ή συμφωνήσει τις πλέον απαιτητικές δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με την πώληση της Finansbank στην Τουρκία και της UBB στη Βουλγαρία, να ξεχωρίζουν από πλευράς μεγέθους και επίδρασης στον ισολογισμό της τράπεζας. Οι αποεπενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο όμιλος αποτελούν το 80% της επίδρασης που έχει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στον όμιλο και οι ενέργειες του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2018.

Πλέον, απομένουν περίπου 5 ακόμα κινήσεις, μικρότερης εμβέλειας, για την ολοκλήρωση του σχεδίου, εκ των οποίων η σημαντικότερη είναι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η DG Comp απέρριψε το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών για την αναθεώρηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ (με στόχο τη μη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής) και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενημερωθεί και επίσημα η κυβέρνηση. Η διοίκηση της ΕΤΕ δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να διατηρήσει τον έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής, ωστόσο η πώληση αποτελεί δέσμευση που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η διοίκηση σε κάθε ευκαιρία τονίζει στους επενδυτές την προσήλωση και την αποφασιστικότητά της στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Ετσι όλες οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής εντός του χρονοδιαγράμματος.

Υπογραμμίζεται ότι η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπεζών που έχουν συμφωνηθεί με την DG Comp αποτελούν ισχυρές νομικές δεσμεύσεις που δεσμεύουν την Ελληνική Δημοκρατία. Σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων που προβλέπονται στα σχέδια, τότε οι ευρωπαϊκές αρχές μπορούν άμεσα να απαιτήσουν την επιστροφή της κρατικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο των ανακεφαλαιοποιήσεων, και μάλιστα σημαντικά αυξημένα, κάτι που πρακτικά θα ισοδυναμούσε με την αφαίρεση της άδειας μιας τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα, όπως και η Τράπεζα Πειραιώς, έλαβαν κρατική βοήθεια και στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιήθηκε τον χειμώνα του 2015, γεγονός που υποχρέωσε τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε αναθεώρηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες δεσμεύσεις για πωλήσεις θυγατρικών τραπεζών στο εξωτερικό, καθώς και μη τραπεζικών θυγατρικών στην Ελλάδα. Σχετικά σχέδια υλοποιούν επίσης η Alpha Bank και η Eurobank. Επιπλέον, η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης είναι απολύτως δεσμευτική ακόμα και σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Εθνική έχει προχωρήσει και σε σημαντικές κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους με τον περιορισμό και την ορθολογικότερη κατανομή του δικτύου καταστημάτων, την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου προσωπικού και τη μείωση του κόστους των καταθέσεων.

Στόχος της διοίκησης της Εθνικής είναι να ολοκληρωθούν το γρηγορότερο οι ενέργειες του σχεδίου αναδιάρθρωσης, για να σχηματοποιηθεί η νέα δομή του ομίλου και να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων: τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και την προσέλκυση καταθέσεων.

Με τις πωλήσεις θυγατρικών, ο όμιλος της Εθνικής έχει μειώσει σημαντικά το ενεργητικό του με θετική επίδραση τόσο στα ίδια κεφάλαια όσο και στη ρευστότητα της τράπεζας. Μετά την πώληση της Finansbank και την πρόσφατη συμφωνία πώλησης της UBB, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (δείκτης κύριων ιδίων κεφαλαίων) διαμορφώνεται στο 17%, ενώ με την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων αποεπενδύσεων που προβλέπονται στο σχέδιο, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 18%. Επιπλέον, η ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank επέτρεψε στην ΕΤΕ να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που είχε εκδώσει στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 2,03 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας ετησίως δαπάνη ύψους περί τα 162 εκατ. ευρώ.