ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδικά ο κλάδος ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Ανοδικά ο κλάδος ενοικιάσεως αυτοκινήτων

Σε τροχιά ανάκαμψης έχει εισέλθει πλέον ο κλάδος ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου του τουρισμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της ICAP Group, το 2015 η συνολική αξία της αγοράς κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ ο συνολικός στόλος των ενοικιαζόμενων οχημάτων αυξήθηκε κατά 7,7%. Ειδικότερα, στον τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η αξία της αγοράς αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 8,6%, ενώ το 2014 η αύξηση άγγιξε το 14%. Αντίστοιχα, στις μακροχρόνιες-εταιρικές μισθώσεις οχημάτων, η αγορά επέστρεψε σε τροχιά ανόδου το 2015 με ετήσιο ρυθμό 4,8%, έπειτα από έξι συνεχόμενα χρόνια πτώσης.

Η ανάκαμψη του κλάδου αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών (χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία 26 επιχειρήσεων) ενισχύθηκαν κατά 4% το 2015, καθώς διαμορφώθηκαν σε 517 εκατ. ευρώ. Πολύ θετικότερη ήταν ωστόσο η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό (26,2%) σε 130 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν καθώς ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, έναντι 17,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν κατά 380% σε 42,5 εκατ. ευρώ, έναντι 8,85 εκατ. ευρώ το 2014.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου αποτυπώνεται και στην πορεία της πιστοληπτικής ικανότητας των εταιρειών. Σύμφωνα με την έρευνα της ICAP, το 52% των εταιρειών του δείγματος κατατάσσεται στη ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου το 2016, ενώ ένα ποσοστό ακόμη 42% εξ αυτών κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου. Ωστόσο, σε σχέση με το 2015 εντοπίζεται σχετική βελτίωση, δεδομένου ότι υπάρχει τάση μετακίνησης από τη ζώνη Υψηλού στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου.