ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες κρύβουν ευκαιρίες

08s21ploio

Πεδίο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών αποτελούν οι ναυτιλιακές δραστηριότητες, παρά τη συνολικότερη εντύπωση που επικρατεί και που κατά κύριο λόγο έχει διαμορφωθεί από τις συνθήκες διαβίωσης στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη με θέμα «Χαρτογράφηση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων – Μία πρώτη αποτίμηση», η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Σαλαμίνα, Κόλπος Ελευσίνας) και του Λαυρίου δραστηριοποιούνται συνολικά 1.338 επιχειρήσεις με αντικείμενο ευρύτερα τη ναυτιλία. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, συνολικά 577, δραστηριοποιείται στην παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, ακολουθεί η κατηγορία της ναυπηγοεπισκευής, όπου δραστηριοποιούνται 447 επιχειρήσεις, η προμήθεια ναυτιλιακού εξοπλισμού με 237 επιχειρήσεις και τέλος οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ναυτιλιακό εξοπλισμό και ανέρχονται σε 77. Οι περισσότερες βεβαίως, 766 επιχειρήσεις, βρίσκονται στον Δήμο Πειραιά) και ακολουθεί ο Δήμος Περάματος, όπου δραστηριοποιούνται 220 επιχειρήσεις.

Πέραν της χαρτογράφησης, πραγματοποιήθηκε και δειγματοληπτική έρευνα, από την οποία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την προοπτική του κλάδου. Το 5% των επιχειρήσεων σε όλες τις κατηγορίες λειτουργεί τα τελευταία 9 έτη. Ο μέσος όρος συνολικής απασχόλησης είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, με τις επιχειρήσεις ναυτιλιακού εξοπλισμού να σημειώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο (24,61 άτομα), αλλά τη ναυπηγοεπισκευή να καταγράφει τη μεγαλύτερη ανώτερη τιμή σε επίπεδο απασχόλησης (500). Το 20% των εταιρειών ναυπηγοεπισκευής προτίθεται μάλιστα να αυξήσει το προσωπικό του εντός του 2017, ενώ το 26% αναμένει αύξηση του τζίρου το τρέχον έτος. Τέλος, η εξάρτηση από τα τραπεζικά κεφάλαια κρίνεται αρκετά χαμηλή.