ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Εθνική Ασφαλιστική 8.122 ασφαλιστήρια της International Life

Στην Εθνική Ασφαλιστική 8.122 ασφαλιστήρια της International Life

Στην Εθνική Ασφαλιστική μεταβιβάζονται 8.122 ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που φέρουν και ασφάλιση υγείας της εταιρείας International Life. Ως ημερομηνία μεταφοράς ορίστηκε η 9η Φεβρουαρίου και με βάση τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών, η Εθνική αναλαμβάνει από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και εφεξής τις υποχρεώσεις των μεταβιβαζόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα προκύψουν και θα αφορούν ασφαλισμένους, νοσηλευτικά ιδρύματα και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Χριστόφορος Σαρδελής και ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της πολύμηνης αυτής διαδικασίας, επισήμαναν ότι «η απόφαση της εταιρείας να αναλάβει την ομαλή συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται μέσω των συγκεκριμένων 8.122 ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αποτέλεσε μία δύσκολη άσκηση, η λύση της οποίας αποσκοπούσε όλοι οι ασφαλισμένοι μας να συνεχίσουν να απολαμβάνουν απρόσκοπτα το πολύ σημαντικό αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης». Οι κάτοχοι ατομικών αποταμιευτικών συμβολαίων και ομαδικών αποταμιευτικών συμβολαίων της International Life, όσοι δηλαδή δεν καλύπτονται από τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική, θα αποζημιωθούν από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.