ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Ελληνικός Χρυσός» πρέπει να επιστρέψει στο Δημόσιο 15,3 εκατ.

10s19ergostasio

Το ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να ζητήσει 15,3 εκατ. ευρώ από την «Ελληνικός Χρυσός», τα οποία δόθηκαν στην εταιρεία παρανόμως και συνιστούν κρατική ενίσχυση. Με νέα, χθεσινή του απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέμεινε στην καταδικαστική απόφαση του 2011, απορρίπτοντας για δεύτερη φορά τις αιτήσεις αναίρεσης που κατέθεσαν τόσο το ελληνικό Δημόσιο όσο και η «Ελληνικός Χρυσός».

Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί το 2011 για παραχώρηση στη συγκεκριμένη εταιρεία της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης στη Χαλκιδική έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος και απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής φόρου, επιλογές που θεωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι συνιστούσαν παράνομη επιδότηση. Η Ελλάδα, που υποχρεώθηκε στην ανάκτηση από την «Ελληνικός Χρυσός» 15,3 εκατ. ευρώ, προσέφυγε από κοινού με την εταιρεία κατά της απόφασης, αλλά καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό με τη σημερινή απόφαση. Η υπόθεση αφορά τη μεταβίβαση το 2003 των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «Ελληνικός Χρυσός» έναντι 11 εκατ. ευρώ, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοικτό διαγωνισμό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η «Ελληνικός Χρυσός» απαλλάχθηκε από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου.