ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωρά στο ομολογιακό των 22 εκατ. η ΑΝΕΚ

14s10anek

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 22 εκατ. ευρώ αποφάσισε τη Δευτέρα η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ).

Την έκδοση αναμένεται να καλύψουν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της αγοράς, οι τράπεζες που αποκτούν έτσι το δικαίωμα να μετοχοποιήσουν απαιτήσεις τους ή να μεταπωλήσουν σε τρίτους τα χρεόγραφα αυτά, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα καλύψουν υφιστάμενο χρέος της ακτοπλοϊκής προς τις πιστώτριες τράπεζες.

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συζητούμενης αναδιάρθρωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της χανιώτικης εταιρείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της ΑΝΕΚ που αφορούν την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2016, η αξία των πλοίων της (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται στα 266,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις της στα 288,2 εκατομμύρια, δηλαδή 22 εκατ. περισσότερα. Η απόφαση ελήφθη στη δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ.

Συγκεκριμένα, η ακτοπλοϊκή θα προχωρήσει σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με χορήγηση δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.