ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 20 έτη επεκτείνεται ο αναβαλλόμενος

Στα 20 έτη επεκτείνεται ο αναβαλλόμενος

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία για τον αναβαλλόμενο φόρο και την αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν για τις τράπεζες από τις διαγραφές ή πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επέκταση του αναβαλλόμενου σε ορίζοντα 20 ετών για ζημίες από «κόκκινα» δάνεια αποτελούσε μεγάλη εκκρεμότητα, κάτι για το οποίο έκανε αναφορά και η επικεφαλής του SSM, Ντανιέλ Νουί, κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι εξαιτίας της μη διευθέτησης του αναβαλλόμενου οι ελεγκτές, όπως έγραψε η «Κ» (8/3/16), αρνούνταν να υπογράψουν «καθαρά» πιστοποιητικά ώστε να δημοσιοποιηθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών για το 2016. Ετσι, καμία τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει έως το τέλος Μαρτίου.

Οπως τονίζεται στην αιτιολογική, με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται ο χειρισμός της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που έχει ήδη αναγνωριστεί από τις τράπεζες και οντότητες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Με τη ρύθμιση, σημειώνεται, διασφαλίζεται ότι οι διαγραφές και αναδιαρθρώσεις δανείων δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια εποπτικών κεφαλαίων και επιτρέπεται η επίτευξη των θεσμοθετημένων στόχων ανά πιστωτικό ίδρυμα για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Σύμφωνα με την τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα 20ετούς απόσβεσης των ζημιών που εγγράφουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτές οφείλονται σε διαγραφές οφειλών από τον ισολογισμό τους είτε λόγω διακανονισμού ή αναδιάρθρωσης του δανείου συμβατικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά, είτε λόγω μεταβίβασης του δανείου σε εταιρείες απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε άλλες εταιρείες ή νομικές οντότητες εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγματοποιεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Το φορολογικό όφελος της 20ετούς απόσβεσης δίδεται μόνο στις πραγματοποιηθείσες ζημίες, σημειώνεται.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η διάταξη δεν αφορά νέο φορολογικό όφελος, αλλά ουσιαστικά τη χρονική παράταση του οφέλους που είχε θεσπιστεί μετά το PSI και το οποίο προέβλεπε την απόσβεση ζημιών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε βάθος 5ετίας. Με την προτεινόμενη διάταξη, η απόσβεση μπορεί να γίνει σε ορίζοντα 20ετίας.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι τα ζητήματα του αναβαλλόμενου φόρου και του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελούν κομβικής σημασίας παρεμβάσεις δίχως τις οποίες οι τράπεζες δεν μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στη μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά περίπου 40%, από τα επίπεδα των 108 δισ. ευρώ στα 65 δισ. ευρώ, μέχρι το τέλος του 2019.

Με τη θεσμοθέτηση του αναβαλλόμενου φόρου, ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσίευση των ισολογισμών των τραπεζών για το 2016. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αυτό θα γίνει στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας και πιθανότερα τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου. Το 2016 θα αποτελέσει χρονιά επιστροφής των τραπεζών σε κερδοφορία, έπειτα από πολλά χρόνια μεγάλων ζημιών, επίτευγμα που όμως δεν έχει πια μεγάλη αξία δεδομένης της μεγάλης επιδείνωσης των συνθηκών το α΄ τρίμηνο του 2017 εξαιτίας των καθυστερήσεων και της αβεβαιότητας για την αξιολόγηση.

Κατά το εννεάμηνο του 2016 οι τράπεζες παρουσίασαν κέρδη προ φόρων 268 εκατ. ευρώ, επίδοση που οφείλεται στη μεγάλη μείωση των προβλέψεων, κάτι που έγινε εφικτό λόγω της βελτίωσης της εικόνας των «κόκκινων» δανείων, βελτίωσης όμως που ανατράπηκε το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.