ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης του Ομίλου Μυτιληναίος

egkrithike-to-schedio-sygchoneysis-toy-omiloy-mytilinaios-2181525

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo από τη Μυτιληναίος ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών στις σημερινές τους συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Μυτιληναίος και της ΜΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη:

Για κάθε μια υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστη της ΜΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μια κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιληναίος, όπως αυτό θα διαμορφωθεί
συνεπεία της συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας.

Από την έκθεση της Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την έκθεση της Barclays Bank Plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12.

Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 έκθεσή τους προς τα Διοικητικά Συμβούλια των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΜΕΤΚΑ από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της PKF το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 1,10.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)